TURISTI DOLAZE, RADOVI MORAJU STATI – KREĆE ZABRANA RADOVA U OPATIJI

14. svibnja 2018. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

radoviOPATIJA – Uskoro stupa na snagu odluke o privremenoj zabrani radova nastupa zabrana izvođenja građevinskih radova na području Opatije, koji se odnose na zemljane radove i izgradnju konstrukcije svih vrsta građevina, i to:

od 01. lipnja do 15. rujna, za područje naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprić,
od 15. lipnja do 15. Rujna, za područje naselja Dobreć i Poljane,
u dane blagdana, te nedjeljama, za područje naselja Mala Učka, Vela Učka i Veprinac.
Na područjima, u razdoblju i vremenu privremene zabrane izvođenja radova, Odlukom gradonačelnika isti se neće odobravati, iznimno temeljem pisanog odobrenja gradonačelnika, i to isključivo ako se radi:
– o radovima koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje komunalne djelatnosti,
– o radovima od značaja za turizam i gospodarstvo odnosno o većim projektima od posebnog interesa, s tim da se zahtjevi za odobravanje tih radova moraju podnijeti najkasnije 15 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi. (kv)