SVOD ZA MLADE – POTPORA LIJEPOM DJETINJSTVU I UGODNOM ODRASTANJU U GRADU CRIKVENICI

11. svibnja 2017. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Crikvenica

Crikvenica

CRIKVENICA – Grad Crikvenica izdao je brošuru Svod za mlade kojom je obuhvatio sve aktivnosti, programe i projekte kojima nastoji usmjeriti i pomoći svoje mlade od rođenja pa sve do osamostaljenja i stupanja u radni odnos.
Inicijativa je to zamjenice gradonačelnika Silvije Crnić, koja je odlučila da je pravi trenutak da se svi projekti obuhvate pod „svod“ mogućnosti koje su mladima na raspolaganju i prate ih kroz njihov život. Grad Crikvenica još jednom je pokazao da brine za sve dobne skupine i njihove potrebe. Projekt predstavlja holistički i učinkovit pristup zdravom i sretnom odrastanju u gradu Crikvenici.

Svod za mlade platforma je koja obuhvaća niz programa i mjera, a sastoji se od ukupno 13 cjelina koje se nadopunjuju i prate razvoj i potrebe djeteta, a to su:
– Pronatalitetne mjere
– Predškolski odgoj i obrazovanje
– Osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje
– Boravak/podrška u Centru Izvor
– Kultura, umjetnost i kreativnost
– Zdravo i sigurno odrastanje
– Sport za djecu i mlade
– Volonterstvo i aktivizam
– Podizanje ekološke svijesti djece i mladih
– Stipendiranje, kreditiranje i prijevoz*
– Poticanje uspješnosti
– Mladi u poduzetništvu
– Zapošljavanje mladih.

Kako navodi autorica cijele ove priče, Svod za mlade zapravo je kruna cjelovite brige Grada Crikvenice o djeci i mladima jer na jednom mjestu objedinjuje sve što odrastanje, djetinjstvo i školovanje čini ugodnijim, ljepšim i sretnijim. Ovaj projekt povezuje i integrira rad gradske uprave i brojnih ustanova i udruga s područja grada Crikvenice u cilju da omogući ugodno i sadržajno odrastanje. Kroz Svod za mlade gradska uprava na cjelovit način prati sve projekte namijenjene djeci i mladima i ciljano ulaže u područja koja traže nadogradnju i veću pažnju.

– Jedan od ciljeva ovog projekta je i informirati mlade i njihove roditelje o mogućnostima koje nudi Grad Crikvenica kako o pitanju obrazovanja tako i o pitanju dodatnih aktivnosti, slobodnog vremena i svih drugih aktivnosti i projekata u koje se mogu uključiti i time doprinijeti kvaliteti vlastita života, života svojih vršnjaka i svoje okoline. Od ove godine Crikvenica je i nositelj titule Grad – prijatelj djece, što je samo potvrda da se Crikvenica razvija u pravom smjeru i svjesna je važnosti mladih osoba u zajednici. Stoga se i na ovaj način mladima nastoje osigurati što bolji uvjeti za sigurno odrastanje i školovanje.
Grad pristupa školama na isti način kao i gradskim vrtićima koje su u nadležnosti lokalne samouprave te sudjeluje u financiranju velikog broja vrijednih projekata. Isto tako Grad potiče i usmjerava rad kulturnih i sportskih udruga u cilju stvaranja preduvjeta za što raznovrsniji i bogatiji život mladih u gradu. Svod za mlade uključuje aktivnosti poput potpora za novorođenčad, savjetovališta za roditelje, produženog boravka u svim školama, poludnevnog boravka u centru Izvor, poticanja umjetničkog stvaralaštva i navike čitanja i literarnog izražavanja, zdrave prehrane, prevencije nasilja u školama, a kroz projekt se potiču djeca i mladi na bavljenje sportom, na volonterstvo i aktivizam te se razvija ekološka svijest djece i mladih.

Posebno mjesto u projektu zauzimaju aktivnosti namijenjene poticanju uspješnosti kod djece, od vrtićkih pa sve do studentskih dana, zatim projekti kojima se potiče poduzetništvo kod mladih, kao i oni kojima se širi njihovo financijsko znanje. Kroz razne financijske pomoći koje grad može pružiti mladima, kao što su stipendije za srednjoškolce i studente ili pak krediti za studente, nastoji se mladima omogućiti školovanje i sve popratne aktivnosti koje mogu iskoristiti prilikom školovanja. Novina koju projekt donosi jesu i potpore za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.

U cjelini Stipendiranje, kreditiranje i prijevoz nalaze se i studentski krediti, mjera s kojom se jako ponosimo – istaknula je zamjenica Crnić. Korisnici ove mjere mogu biti stanovnici grada Crikvenice mlađi od 30 godina. Ona omogućuje sufinanciranje kamatne stope namjenskog kredita za studiranje za 3 postotna poena. Maksimalni iznos kredita za koji se sufinancira kamatna stopa je 70.000 kuna, a vrijeme korištenja je istovjetno trajanju redovnog studija. Rok otplate je maksimalno 120 mjeseci. Na ovaj način pratimo svjetske trendove u potporama za mlade, a sve s ciljem da pružimo mogućnost mladim ljudima da se osamostale i osiguramo im mogućnost studiranja bez pomoći roditelja u bilo kojem gradu, za bilo koje usmjerenje i za bilo koju razinu obrazovanja.

U kategoriji Zapošljavanje mladih nalazi se mjera subvencioniranja zapošljavanja mladih na neodređeno vrijeme.
– Ova mjera omogućuje sufinanciranje troškova neto plaće u iznosu od 700 kuna mjesečno po zaposlenoj osobi do 30 godina, odnosno 8.400 kuna po zaposlenom. Korisnici mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Crikvenice naglasila je zamjenica Crnić.
(kv)