SUTRA – KRETANJE KROZ LOVRANSKE ULIČICE

23. veljače 2018. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Lovran

Lovran

LOVRAN – Ako je postojalo nešto prije samog Lovrana onda je to svakako lovor – Laurus Nobilis. Ovo aromatično drvo mediteranskog pojasa i Grcima i Rimljanima bilo je sveto i njime su krunili pobjednike odajući im čast i slavu. Međutim tema susjedstva Lovran možda bi bila bilje opisana sudbinom Dafne – jednog minornog mitološkog bića koje u formi ženske nimfe obitava pored fontana, bunara, izvora, potoka, odnosno blizu bilo koje druge pojavnosti svježe vode.
Dafne i cijela njezina personifikacija u konteksu Lovrana i današnjeg modernog društva, i možda preciznije industrije turizma, počinje bivati važnom spojnicom onog što živimo, ono što nas prisiljava da mijenjamo sebe i način života i onog što ostavljamo budućim generacijama.
Osim aromatično-mitske distinkcije Lovrana od ostalih susjedstava tu je zapravo ta važna distinkcija koja ovu inicijativu čini drugačijom od drugih. Naime, lovransku inicijativu prijavili su pojedinci, fizičke osobe, građani/ke Lovrana. Ta situacija građanske inicijative trebala bi biti vrlo uobičajena jer upravo je pristup iz „donjeg rakursa“ građanskih inicijativa možda i najbolja pozicija sagledavanja problema i potreba zajednice.
Osim toga najteže je zadovoljiti svačiji ukus, zapravo to je i nemoguće, a naš program načelno se time i ne bavi. Međutim Lovranska inicijativa uvrštava mnoštvo oblika, izričaja, i generacija stoga ipak računamo na atmosferu objedinjenosti koju su sebi u zadatak zadali nositelji lovranske inicijative.
U subotu 24. veljače program počinje okupljanjem u 17 sati ispred Gradske kule Lovran kao početnom točkom kretanja kroz lovranske uličice, trgiće i dvore i zamišljanja tih prostora kao prostora nekih budućih sadržaja i malih scenskih ukazanja.
Druženje se nastavlja u 17,30 sati unutar Gradske kule Lovran i Muzeja lovranskog guca i to programom koji obuhvaća projekcije, multimedijalne sadržaje, poeziju, ples, izložbe i glazbu u živo nakon čega slijedi zakuska i druženje.
(kv)