SURADNJA OPĆINA I GRADA OPATIJSKE RIVIJERE – ZAJEDNIČKO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

16. kolovoza 2017. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

lovran reciklažno dvorište opatijaOPATIJA / LOVRAN – Na reciklažnom dvorištu u Lovranu danas su se sastali načelnik Općine Lovran g. Bojan Simonić , načelnik Općine Moščenička Draga g. Riccardo Staraj i gradonačelnik Grada Opatije g. Ivo Dujmić.

Tom je prilikom potpisan ugovor kojim stanari Mjesnih odbora Ika, Oprić i Dobreć, uz predočenje osobne iskaznice, mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište u Lovranu, a Grad Opatija će snositi dio troškova korištenja odnosnog reciklažnog dvorišta.