Što znate o Rijeci (3) ?

10. listopada 2023. | Kategorija: Bijela kronika

rijekaZANIMLJIVO – Kao nastavak na prijašnji tekst donosimo vam još neke zanimljivosti o Rijeci. Jeste li znali ?

 Da  počeci i saznanja o Rijeci  datiraju od 180 g. prije Krista

 Da je Rijeka od početak imala keltsko-galska imena: Tarsa,Tarsia,Phlawon, Grčkio Phanas (znači sjaj), Flumen, Tarsa,Tarsatica,Fluvius, Terra Fluminis Sancri Viri,Reka,Rika,Pflaum, ST.Veit am Pflaum Srat St.Vet, San Vito di Fiume, Reka Sv.Vida

 

Da je  (4398 knjiga i 781 dubleta)  1840 g. sačinjen popis  knjiga u knjižnici Gimnazije u Rijeci

Da je 1843 g. počelo izdavanje novina „Eco del Litorale ungarico“

Da je 1844 g. počela voziti poštanska  diližansa između Rijeke i Zagreba

Da je 1846 g. odlukom Gradskog vijeća  ispred gradskog tornja trebala početi izgradnja nove luke

Da  je 1850 g. Riječko akcionarsko društvo počelo sa opsvjetljivanjem grada

Da je  1851 g. reorganizirana glazbena škola „ Civico istituto filarmonico

Da je 1852 g. počela s radom tvornica jedara

Da je 1852 g. počela  počela s radom privredna komora  – „Camera di commercio e d industria“

Da je  1853 g. otvorena privatna pomorska trgovačka  akademija „ Collegio nautico-commerciale privato convento“

Da je 1854 g. na Pioppi počela s radom ljevaonica „Fonderia metalli“

Da je 1855 g. počeo s radom telegraf Rijeka – Trst

Da se 1860 g. židovima odobrava kupovina i posjedovanje nekretnina

Da je 1863 g. osnovan Vatrogasni zbor

Da je 1867 g. Tvornica papira dobila nagradu u Parizu za kvalitetu proizvoda

Da je 1867 g.očela izlaziti novina „La bilancia“. Naklada je bila 3.000 primjeraka dnevno

Da je 1868 g. održana Riječka industrijska izložba

Da je 1872 g. počela gradnja Riječke plinare

Da je 1881 g. počelo raditi električno osvjetljenje skladiđšta luke na gatu  Zichy

Da je 1882 g. osnovan Crveni križ

Da je 1883 g. počela raditi Rafinerija nafte

Da je 1885 g. počelo raditi novo Kazalište (iako je Rijeka imala kazalište od 1803 g.)

Da je 1890 g. predstavljen Edisonov fonorgaf u Klubu prirodnih znanosti

Da je 1890 g. počela s radom telefonska centrala

Da je 1893 g. otvoren gradski vodovod „Zvir“

Da je 1896 g. Rijeka dobila električnu struju ( sa podzemnim kablovima)

Da je  1889 g. s radom počeo voziti tramvaj od Rečine do Pioppi (vozio je 224 putnika odjednom)

Da Rijeka 1900 g. broji 38.955 stanovnika

Da je 1901 g. osnovana Seizmička postaja

Da je 1903 g. u Rijeci osnovana Međunarodna liga protiv dvoboja

Da je 1907 g. osnovano društvo „Veli vrh“ sa svrhom širenja plemenitog voća, pčela i cvijeća

Da 1910 g. Rijeka ima 48.830 stanovnika

Da je 1914 g. nastao popis literalnih i znanstvenih ustanova grada ( njih 26)

Da 1917 g. počinje izgradnja drugog kolosjeka tramvaja (završena 1921 g.)

Da je 1928 g. održan sajam navigacije i industrije

Da je 1931 g. Rijeka imala 3 gradske autobusne linije

Da je 1942 g. završena izgradnja Riječkog nebodera  na trgu Regina Elena (Jadranski trg ili trg kod Riječke banke)

 

Ova tri mala isječka bogate riječke povijesti pkazuju nam kakv je bio naš grad i kakv bi trebao biti u budućnosti. U koliko želite produbiti vaše znanje  možete se osloniti na autore kao što su Ljubinka Karpowitz, Ferruccio Burburan, Zlatko Moranjak, Ernie Gigante Dešković, Neven Šantić, Marinko Lazarich, G.Kobler, Radmila Matejčić,  Susmel, Miljenko Smokvina, Daina Glavočić, Nenad Labus, G. Moravček, Horvath.

 

(Piše: Zlatko Moranjak)