SONJA POLONIJO: PROTIV SMO POVEĆANJA PAUŠALNOG POREZA

26. siječnja 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

kaštel crikvenicaCRIKVENICA – Nezavisna vijećnica Grada Crikvenice Sonja Polonijo, podržana i vijećnicima s liste HNS-PGS predlaže zadržavanje visine paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Crikvenicu na 300 kuna.

“HDZova koalicija HDZ-HSLS-HSS-MB 365-HSP AS i nezavisni vijećnik Tomislav Miočić predlažu povećanje paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Crikvenicu sa 300,00 na 345,00 kuna. S obzirom da su privatni iznajmljivači već formirali cijene smatramo da je potrebno zadržati cijenu paušalnog poreza istu kao i 2018., te da se o eventualnom povećanju može razmišljati za 2020. Naime i cijeli niz drugih JLS zadržale su porez isti kao i 2018. te će provesti analizu i odlučiti kako u 2020. Svakako smatramo da je odluku za 2020. potrebno donijeti do konca lipnja kako bi iznajmljivači znali formirati cijene svojih smještajnih kapaciteta”, navodi nezavisna vijećnica Sonja Polonijo.

U tom pravcu je pripremljen i amandman koji će HNS-PGS te nezavisna Polonijo podnijeti na sljedećem Gradskom vijeću.

(kv)