ŠMRIKA – izvođenju radova na građenju i opremanju dječjeg igrališta kod Društvenog doma Šmrika

9. veljače 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

djeca igrališteŠMRIKA – U mjesecu veljači 2021. godine počinjemo s radovima na građenju i opremanju dječjeg igrališta u naselju Šmrika, u blizini Društvenog doma Šmrika, na katastarskoj čestici 772/1 u katastarskoj općini Šmrika.

Radovi obuhvaćaju: građevinske radove na pripremi, izradi i uređenju površina predviđenih za smještaj dječjeg igrališta, dobavu i ugradnju sprava za dječju igru (ljuljačka, klackalica na opruzi, kućica za penjanje, njihalica na opruzi, kombinirana igračka s toboganom i dijelovima za penjanje), kao i dobavu i ugradnju parkovne klupice i dekorativne kante za zbrinjavanje otpada. Ukupna površina planiranog zahvata iznosi 154 m2. Ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 45 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao i otvaranja gradilišta.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije – Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u visini potpore od 80% na temelju potpisanog ugovora između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Grada Kraljevice. Program ruralnog razvoja – ulaganje u građenje i opremanje dječjeg igrališta izvodi se u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“, podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ preko LAG Vinodol.

Ugovor za izvođenje građevinskih radova potpisan je s izvođačem JELA d.o.o. iz Crikvenice na iznos od 170.962,25 kn s PDV-om, a ugovor za nabavu i ugradnju opreme (dječjih sprava) potpisan je s izvođačem ZZ CONCEPT d.o.o. iz Zagreba na iznos od 135.762,50 kn s PDV-om. Poslove stručnog nadzora vrši tvrtka AQUA PLAN d.o.o. iz Rijeke u vrijednosti 24.375,00 kn s PDV-om. Radovi se izvode prema Glavnom arhitektonskom projektu Dječje igralište Šmrika kojeg je izradila tvrtka JAKELIĆ d.o.o. iz Sesvetskog Kraljevca.