Dan državnosti – osnovana Slobodna Država Rijeka

12. studenoga 2021. | Kategorija: Hrvatska

rijeka zastavaKVARNER – Na današnji dan 1920. godine osnovana je Slobodna Država Rijeka (Stato Libero di Fiume). Nova država utemeljena je Rapallskim ugovorom između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS, podržana od velikih sila i većine stanovnika grada koji je uživao autonomiju u odnosu na okolne države još od 1779. godine. Novostvorenu državu odmah priznaju sve svjetske sile uključujući SAD, Francusku i Veliku Britaniju. Država je postojala de iure do 1924. godine kada ju je anektirala Kraljevina Italija. Čin aneksije je do danas ostao sporan i ništavan budući nije međunarodno pravno priznat, a potpisan je jedino od strane Kraljevine Italije i Kraljevine SHS.

Fiat Lux