SENJ – RADI SE PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

8. veljače 2018. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

smećeSENJ – Radi se nacrt revizije plana gospodarenja otpadom za područje grada Senja, za razdoblje sve do 2022. Naime, ovime će se uvelike odrediti način odlaganja otpada, ali i mogućeg sortiranja i naplate što najviše zanima građane. Stoga je omogućeno i njima da “kažu svoje”.

“Javni uvid u Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom provest će se u periodu od 06. veljače 2018. godine do 08. ožujka 2018. godine, u prostorijama Grada Senja, Jedinstveni upravni odjel Grada Senja Obala dr. Franje Tuđmana 2 i u prostorijama Ustanove za razvoj grada Senja, (Obala dr. Franje Tuđmana 2,II.kat ) svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 sati do 14:00 sati”, navodi se.

“Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom predati u pisanom obliku, upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestima javnog uvida ili putem objavljenog obrasca na službenoj internetskoj stranici Grada Senja (www.senj.hr). Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se poslati i poštom (uz obveznu naznaku Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom), na adresu: Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj ili na e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr, a moraju prispjeti na navedenu adresu najkasnije do 08. ožujka 2018. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni nositelju izrade Programa, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom uvidu”, ističu. (kv)