SENJ – ODRŽANA JAVNA TRIBINA: SMANJIMO SMEĆE

6. rujna 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
NASL

SENJ – Otpad je sve veći problem, pa tako i na području Senja. Posebno je “na udaru” područje oko Senja gdje vjetar raznosi otpad i okoliš je često zatrpan plastičnim vrećicama. Stoga je tema nedavno održane tribine u Senju više nego zanimljiva. Tribina, „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“ govorila je o gospodarenja otpadom u suradnji s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja “Eko-Zadar” i predstavnicima Gradskog komunalnog društva Senj.

Javna tribina jedna je od 11 aktivnosti projekta „Smanjimo smeće, ne bacajmo otpad u iste vreće“, a koji se provodi u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 304.899,25 kn, od čega bespovratna sredstva EU iznose 85 %. Nositelj projekta je Grad Senj, a Grad Novalja i Općina Perušić su sunositelji aktivnosti.

Glavne teme tribine bile su izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i o važnosti prijelaza na kružno gospodarstvo te sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Moglo se čuti i da je glavni cilj projekta općenito doprinijeti povećanoj stopi odvojenog prikupljanja otpada te smanjenju ukupne količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. (kv)