SEDAM PROJEKATA RIJEČKOG PROGRAMA LOKALNOG PARTNERSTVA ZA 2017.G

7. ožujka 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Rijeka

Rijeka

RIJEKA – Na natječaj za Riječki program lokalnog partnerstva koji je bio otvoren tijekom studenog 2016. prijavljeno je 14 projekata. Zaprimljene prijedloge obradio je Projektni tim koji čine službenici Grada Rijeke iz različitih odjela gradske uprave. Obrađeni prijedlozi proslijeđeni su Povjerenstvu za odabir projekata kojeg čine predstavnici medija i civilnog društva, koji imaju iskustva u radu sa lokalnom zajednicom. Prema ocjenama Povjerenstva, za realizaciju u 2017. godini odabrano je 7 projekata koje će Grad Rijeka sufinancirati u ukupnom iznosu do 200.000,00 kn.

Projektni tim za odabir projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva koji čine službenici Grada Rijeke unutar različitih odjela gradske uprave pregledao je pristigle prijedloge kako bi se utvrdilo vlasništvo predložene površine (osnovni uvjet je da je površina odvijanja projekta vlasništvo Grada Rijeke), razmotrila mogućnost realizacije projekta u odnosu na prostorne i druge urbane planove Grada Rijeke i utvrdila opravdanost aktivnosti unutar samog projekta u odnosu na okruženje, svrhu i ciljeve koji se uređenjem određene površine žele postići.

Očitovanja i mišljenja odjela gradske uprave proslijeđena su Povjerenstvu za odabir projekata kojeg čine tri člana (predstavnici medija i civilnog društva) koji imaju iskustva u radu sa lokalnom zajednicom, a koji su prijedloge ocjenjivali prema slijedećim kriterijima:

jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta)
detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta
sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta
vidljivost projekta i mogućnost promocije grada Rijeke kroz njegovu provedbu
vrednovanje uspješnosti i održivost projekta
učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta)
inovativnost u pristupu

Prema ocjenama odnosno bodovima članova Povjerenstva složena je rang lista temeljem koje je odabrano 7 projekata za realizaciju u 2017. godinu, a koje će Grad Rijeka sufinancirati u ukupnom iznosu do 200.000,00 kn. (196.400,00 kn)
Najveći broj bodova dobio je projekt Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi odnosno zgrade Zavičajnog muzeja Drenova (postavljanje meteostanice, drenometra…), udruga Društvo bez granica i Dren, nakon čega slijedi prijedlog grupe građana Mjesnog odbora Pehlin za postavljanje sprava za vježbanje za potrebe sportske rekreacije građana i vježbanje na otvorenom u okviru Fitnes parka na Mihovilićima.

Preostalih 5 projekata odabranih za realizaciju odnosi se na uređenje vanjskih prostora objekata Dječjih vrtića Rastočine, Zvonimir Cviić i Maestral te dvorišnih prostora Osnovne škole Škurinje i Centra za odgoj i obrazovanje osoba sa posebnim potrebama, Odjel Baredice. Projektima je predložen niz aktivnosti kojima bi volonteri u suradnji sa Gradom i lokalnom zajednicom obnovili postojeće, odnosno izradili i uredili nove sadržaje, u cilju stvaranja kvalitetnijeg okruženja koji će biti u funkciji zadovoljenja potreba korisnika vrtića, škole ali i ostalih sugrađana.

Nazive svojih projekata predlagatelji sami odabiru, a najčešće se nazivom označava cilj i/ili lokacija projekta. Evo i naziva projekata u 2017. godini i njihovih nosilaca:
Uređenje dvorišta zgrade granice na Drenovi (lokacija Zavičajnog muzeja Drenove), Društvo Bez granica, Udruga Dren
Rekreacijom do zdravlja – Fitnes park na Mihovilićima, Grupa građana MO Pehlin
Revitalizacija školskog dvorišta – ŠkuRi Dvori, Vijeće roditelja OŠ Škurinje Rijeka – grupa građana
Što se dešava između EŠ-eva – bajka među neboderima, DV Rastočine, Grupa građana Rastočine
Mediteran u malom, DV Zvonimir Cviić, Grupa građana Cviići
Sretni u svom dvorištu, DV Maestral, Grupa građana Maestral
Poklonimo im osmjeh, Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, Odjel Baredice, Međunarodna komora mladih Rijeka

Održan je i inicijalni sastanak s voditeljima prihvaćenih projekata, a u ožujku će uslijediti obilazak lokacija koje će se uređivati, poradi detaljnijeg definiranja aktivnosti koje će se provoditi u tijeku 2017. godine.

Voditeljima projekata koji nisu prihvaćeni za realizaciju u 2017. godini upućeno je pismo kojim ih se obavještava o razlozima nemogućnosti realizacije putem Riječkog programa lokalnog partnerstva, odnosno poziva na doradu projekata u odnosu na manjkavosti, uz preporuku da ih nakon dorade prijave na neki od budućih natječaja.
Riječkim programom lokalnog partnerstva od 2008. godine uređeni su dvorišni prostori 14 vrtića i 4 osnovne škole, a realizacijom navedenih projekata broj uređenih dvorišnih prostora vrtića povećat će se na 17, te škola na 6, odnosno 7 jer u prvoj polovici godine očekuje se i završetak radova prošlogodišnjeg projekta na Klobučarićevom trgu koji je ujedno i dvorišni prostor Osnovne škole Nikola Tesla.