SDP i LISTA ZA RIJEKU IZGLASALI KREDIT OD 44 MILIJUNA ZA OBNOVU GALEBA

30. rujna 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Galeb

Galeb

RIJEKA – Vijećnici SDP-a i koalicijskih strančica uz tri ruke vijećnika Liste za Rijeku izglasali su kredit za obnovu Galeba i Šećerane! Kredit ne bi prošao bez ruku vijećnika Liste za Rijeku jer je glasovanje prošlo sa 21 ruku ZA i 16 ruku PROTIV. To znači da je Gradsko vijeće odobrilo kredit u iznosu od 44 milijuna kuna. 

Vruće je bilo i na prethodnim temama, pa je predsjednik Gradskoga vijeća Andrej Poropat uvrstio točku o referendumu kojim bi se građane Rijeke pitalo žele li obnovu Galeba. Ovaj referendum je tražilo 15 vijećnika, a na kraju su svi prihvatili da se i to nađe kao točka dnevnog reda. Prema prijedlogu vijećnika pitanje bi trebalo glasiti: Jeste li za to da se raskinu i/ili otkažu svi ugovori koji obvezuju Grad Rijeku na financiranje troškova rekonstrukcije i opremanja motornog broda Galeb iz vlastitih sredstava?

(kv)