RODITELJI – KREĆU UPISI U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE

10. travnja 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

vrtić djecaGradski dječji vrtići Rijeka, More i Sušak će od 11. do 17. travnja primati zahtjeve za dosadašnje korisnike, dok će od 6. do 10. svibnja trajati upisi za buduće korisnike.

S obzirom na to da gradski vrtići od sada djeluju u tri ustanove, roditelji imaju mogućnost podnošenja četiri prijave: u dva centra predškolskog odgoja koji djeluju pod Dječjim vrtićem Rijeka te po jednu prijavu u dječje vrtiće Sušak i More.

U jaslički program može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrši šest mjeseci, odnosno jednu godinu, ovisno o programu kojeg nude pojedine jaslice na području grada. Vrtićki program može polaziti dijete koje do kraja kolovoza navrši tri godine.

Uz ispunjeni obrazac prijave svi prijavitelji moraju dostaviti dokaz o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, izvadak iz matice rođenih djeteta te potvrde o zaposlenosti. Detaljnije o svoj potrebnoj dokumentaciji, koja uključuje i niz drugih dokaza, primjerice za jednoroditeljske obitelji ili upis djece s teškoćama u razvoju, može se pronaći u tekstu natječaja.

Prijava za upis djece u Dječji vrtić može se podnijeti osobno ili putem e-obrasca kojeg će roditelji moći ispuniti putem Informacijskog servisa Grada Rijeke. Mogućnost podnošenja e-zahtjeva bit će otvorena od 11. travnja 2019. godine s početkom u 12,00 sati do 17. travnja 2019. godine u 18,00 sati.

Zahtjevi i prijave zaprimat će se svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 18,00 sati. U Dječjem vrtiću Rijeka prijave se zaprimaju u sva četiri centra predškolskog odgoja te u sjedištima dječjih vrtića Sušak i More.

Povjerenstvo za provedbu upisa odlučuje o prijavama za upis na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom Dječjeg vrtića.

Red prvenstva pri upisu određen je odlukama o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Rijeka, Sušak i More koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece.

Privremeni rezultati prijava za upis objavit će se na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 28. svibnja, dok će konačni rezultati prijava upisa biti objavljeni u svim podcentrima predškolskog odgoja 14. lipnja.

Obrazac zahtjeva, prijave i ugovora roditelji mogu preuzeti u CPO-u u kojem prijavljuju upis djeteta ili na mrežnim stranicama dječjih vrtića Rijeka, Sušak i More.

Osim u gradske dječje vrtiće, roditelji imaju mogućnost upisati djecu i u privatne dječje vrtiće, budući da Grad Rijeka sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima koji se nalaze u Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke.

Sve o upisima na mrežnim stranicama dječjih vrtića RijekaMore i Sušak.