RIJEKA – Za redovni rad HGSS-a 200.000 kuna

23. lipnja 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

63. gradonačelnikov kolegij

RIJEKA – U proračunu Grada Rijeke za program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka za 2020. godinu osigurano je 200 tisuća kuna. Sredstva su namijenjena za financiranje akcija spašavanja, izobrazbu te troškove potražnih pasa. Kako je istaknuo pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić, od 2007. godine Grad Rijeka HGSS-u besplatno ustupa sklonište osnovne zaštite za rad, za koju bi godišnja naknada, da se naplaćuje, iznosila 38 tisuća kuna.

HGSS nije profesionalna javna služba koja ima veći broj stalno zaposlenih osoba, već najsloženije poslove obavljaju posebno obučeni volonteri koji posjeduju specifična specijalistička znanja. Kako je kazala predstavnica riječke stanice HGSS-a Kristina Cranchich, HGSS Rieka je u 2019. godini odradio je aktivnosti predviđene planom rada. Tijekom 57 akcija spašavanja ukupno su spašene čak 73 osobe. Osim akcija spašavanja, članovi HGSS-a obavljaju i preventivna dežurstva odrađena na organiziranim događanjima na nepristupačnom terenu, a za svoje se složene zadaće kontinuirano stručno usavršavaju.

Gradonačelnik Rijeke zahvalio se svim članovima gorske službe spašavanja na njihovom angažmanu.
„Sredstva uložena u HGSS uvijek se višestruko vrate. Radi se o specifičnoj službi koja stoji građanima na raspolaganju 24 sata, iako svi članovi volontiraju. Zadovoljan sam što imamo tako dobro organiziranu stanicu gorske službe spašavanja u Rijeci, koja provodi brojne aktivnosti“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Iako jedinice lokalne samouprave imaju zakonsku obvezu financirati rad HGSS-a, Grad Rijeka nastoji pomoći radu službe i na druge načine. Tako je prije nekoliko godina Grad Rijeka riječkoj stanici prepustio bez naknade zemljište za realizaciju ambicioznog projekta izgradnje heliodroma i pratećeg skladišta.