RIJEKA: VESELI SE NARODE – NOVO POSKUPLJENJE

25. srpnja 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

smeće otpad rijekaRIJEKA – Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, izvješteno je na redovnom gradonačelnikovom kolegiju, dao je suglasnost na novi cjenik odvoza komunalnog otpada, koji će se početi primjenjivati od 1. studenog 2018. godine.

Prema gradonačelnikovim riječima, svi građani te poslovni subjekti na svoje će adrese dobiti informativni letak o novom načinu obračuna odvoza komunalnog otpada s novim cjenikom. Cjenici su pripremljeni u skladu s Uredbom o gospodarenju otpadom koju je donijela Vlada RH, te odlukom Gradskog vijeća o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.
„Glavna promjena u odnosu na dosadašnji način prikupljanja otpada je u tome što se odvoz više neće naplaćivati temeljem površine stambenog prostora, već prema broju članova kućanstava. Pritom se ukupni prihodi KD Čistoće ne mijenjaju, što ne znači da neće doći do korekcije iznosa računa kod pojedinačnih korisnika – nekima, poput domaćinstava s više članova na više, a drugima, odnosno domaćinstvima s manjim brojem članova, koji žive u relativno velikom stanu, na manje,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dok je direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan istaknula kako je upravo zbog činjenice da se odvoz smeća više ne plaća po „kvadraturi“ stana, već po broju članova domaćinstva, novi cjenik puno pravedniji.

Izračun cijene odvoza komunalnog i biorazgradivog otpada

Prezentirajući novi cjenik, direktorica Kukuljan je istaknula kako cijenu čini umnožak cijene za jedno pražnjenje određenog volumena spremnika, broja pražnjenja spremnika mjesečno i udjela korisnika usluge u korištenju spremnika.

Što se tiče spremnika, njihov minimalni volumen odredila je Čistoća, razmjerno broju osoba u kućanstvu, pa kućanstvo do dva člana mora imati spremnik minimalne veličine 80 litara, kućanstvo s tri ili četiri člana veličine 120 litara, dok domaćinstvo koje broji 5 ili više članova mora imati spremnik minimalne veličine 240 litara. Spremnik od 1.000 litara, koliko je volumen sadašnjih zelenih kontejnera za odvoz otpada, optimalan je za 40 osoba.

Da bi se dobila cijena jedne predaje spremnika određenog volumena mora se umnožiti cijena volumena spremnika (volumen spremnika zapremine 80 litara stoji 35,64 kune, od 120 litara 48,82 kune, a od 240 litara 88,38 kuna) te cijena jednog pražnjena spremnika (za spremnik volumena 80 litara stoji 6,37 kuna, 120 litara – 9,56 kuna, 240 litara 19,12 kuna, 1.100 litara 58,42 kune, a 5.000 litara 265,55).

To znači da će uz minimalnu učestalost odvoza otpada od jednom tjedno, domaćinstvo od dva člana koje ima pojedinačni spremnik od 80 litara plaćati mjesečno 61,12 kuna, od 120 litara 87,06 kuna, a od šest članova 164,86 kuna. Cijene odvoza otpada iz zajedničkih spremnika nešto su niže, što znači da će se domaćinstvo od dva člana u višestambenim zgradama svoj udio mjesečno plaćati 47,32 kune, kućanstvo od četiri člana 72,19 kuna, a domaćinstvo od šest članova 123,43 kune.

Mogućnost individualizacije spremnika kroz naredne tri godine

Cjenik predviđa i mogućnost individualizacije spremnika, odnosno mogućnost da svatko ima svoj spremnik i sam određuje intenzitet odvoza otpada, poštujući pritom načelo „onečišćivać plaća“. To je lakše provesti u privatnim kućama, ali i stanari u višestambenim zgrada, ovisno o međusobnom dogovoru i količini odvojenog korisnog otpada, čiji se odvoz neće naplaćivati, mogu upravljati količinom predanog otpada i intenzitetom njegova odvoza. Na početku primjene cjenika zadržat će se zajednički spremnici, a u naredne tri godine, sukcesivno po riječkim kvartovima, dodjeljivat će se pojedinačni spremnici.

Što se tiče cjenika za obrtnike i ostale korisnike, minimalni volumen spremnika određuje se prema vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora. Tako će primjerice kulturna ustanova površine 200 m2 biti obavezna zakupiti spremnik minimalne veličine 240 litara te će odvoz jednom tjedno mjesečno plaćati 267,16 kuna, dok je trgovina voćem i povrćem iste površine obvezna zakupiti spremnik veličine 1.100 litara, čije će pražnjenje na mjesečnoj bazi plaćati 1.258,54 kuna. Cijene su nešto manje ako se ne zakupljuje pojedinačni spremnik, već se odlaže u zajedničkom kontejneru.