RIJEKA – U četiri godine gotovo dvostruko više turističkih noćenja

24. siječnja 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Kosi toranj u Rijeci, jedna od riječkih atrakcija

Kosi toranj u Rijeci, jedna od riječkih atrakcija

RIJEKA – Iako se ne može uspoređivati s kvarnerskim turističkim velikanima poput Opatije ili Krka, Rijeka ipak ostvaruje – usporedno sa svojim prijašnjim rezultatima – lijepi uzlet. Naime, u četiri godine, od 2014. do 2017. godine, zabilježeno je gotovo dvostruko više turističkih noćenja, broj smještajnih kapaciteta, i to ponajviše u privatnom smještaju, porastao je za 66%, povećan je broj zaposlenih u turizmu te turističkih tvrtki, što je sve rezultiralo povećanjem prihoda od turizma za 20%. Grad Rijeka sustavno ulaže u razvoj turističke destinacije, pa je u četiri godine iz proračuna izdvojeno 4,2 milijuna kuna za poticanje razvoja turističkih sadržaja.

Predstavljajući turističke rezultate Rijeke od 2014. do 2017. godine na gradonačelnikovom kolegiju, v.d. pročelnice Odjela za poduzetništvo Vlasta Linić kazala je kako se bilježi kontinuirani rast – u 2017. godini Rijeka je raspolagala s 4.000 ležajeva, što je porast od 66% u odnosu na 2014. godinu, s time da je najveći porast broja ležajeva zabilježen je u kategoriji privatnog smještaja, koji je u promatranom razdoblju porastao više od četiri puta. U 2017. godini bila su aktivna četiri hotela s 554 ležajeva, dva prenoćišta s 396 ležajeva, petnaest hostela s prosječnim brojem od 439 , studentski i učenički dom s 202 ležajeva te privatni smještaj s prosječnim brojem od 600 smještajnih jedinica i 2.409 ležajeva.

Broj dolazaka turista u četiri se godine povećao za gotovo 50%, na kraju 2017. godine dosegavši broju od 134.472. Broj noćenja, u najvećoj mjeri stranih turista u dobi od 19 do 30 godina, u 2017. godini je bio 334.463 što je za čak 92,71% više u odnosu na 2014. godinu.

Prema podacima FINA-e, ukupni godišnji prihod od turizma u 2016. godini je iznosio 735 milijuna kuna, što je gotovo 20% više u odnosu na 2014. godinu. Za 5% je porastao broja poslovnih subjekata koji djeluju u turističkim djelatnostima pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane i putničkih agencija, a povećan je i broj zaposlenih u turizmu za 8% te sad iznosi 1.746.

Pozitivni rezultati zasluga su svih sudionika u turističkom proizvodu, od hotelijera, privatnih iznajmljivača i hostela koji kontinuirano ulažu u kvalitetu i broj smještajnih jedinica preko značajnih brojnih putničkih agencija i niza organizatora do značajnih aktivnosti manifestacija preko koje Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke provode sa svim dionicima turističke ponude destinacije.

Radi poticaja razvoja turističkih sadržaja Grad Rijeka sustavno ulaže u razvoj turističke destinacije kroz boravišnu pristojbu te dodatnim programima ulaganja. Od 2014. do 2017. godine Grad je u razvoj turizma uložio ukupno 4,2 milijuna kuna, sufinancirajući programe poput promocije aviodestinacije područja Kvarnera ili razvoja Rijeke kao kruzing destinacije. Grad je za razvoj turizma u 2018. godini osigurao sredstva u proračunu Grada za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 880 tisuća kuna. Od toga, 252 tisuće kuna odnosi se na sredstva od boravišne pristojbe, koja će se usmjeriti u financiranje informativne službe za građane i goste te tiskanje kalendara zbivanja “ŠTA DAnas?”, dok se ostatak odnosi na promociju aviodestinacije, akciju „Više cvijeća – manje smeća“ te organizaciju dočeka kruzera koji po prvi put uplovljavaju u Luku Rijeka.

Turizam na području grada Rijeke je gospodarska grana koja ostvaruje pozitivne rezultate, pokazuje trendove daljnjeg rasta te izuzetnu otpornost. Snažan zamah očekuje se i u narednim godinama u kojem Rijeku obilježava titula Europske prijestolnica kulture koja joj daje dodatnu vidljivost i potencijal za razvoj sadržaja, programa, poslovnih subjekata i svih oblika smještaja na području Rijeke i destinacije.

Izražavajući zadovoljstvo turističkim rezultatima gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je istaknuo kako podaci pokazuju kako je na planu turističkoj razvoja Rijeke, koja donedavno nije ni percipirana kao turistička destinacija, učinjeno puno. Istaknuo je kako turističku sliku grada dopuniti i brojne investicije – već je započela izgradnja turističkog resorta na Kostabeli, hotelsko poduzeće Jadran najavilo je uređenje hotela Neboder i Park, a u narednih nekoliko godina trebala bi se realizirati i ideja izgradnje hotela u sklopu kompleksa Benčić, središnjeg infrastrukturnog objekta projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. godine. (kv)