RIJEKA – Trg 128. brigade HV, Trg Riječke rezolucije i Ulica Marina Držića postaju pješačke zone

13. kolovoza 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Od 15. kolovoza uvodi se trajna zabrana parkiranja na Trgu 128. brigade HV, Trgu Riječke rezolucije i Ulici Marina Držića.

Na taj način ovi riječki trgovi postaju pješačka zona, kao nastavak projekta proširivanja javnih površina u Rijeci. Trgovi će se sada tek minimalno urediti, u smislu uređenja partera i hortikulture, a radovi bi trebali započeti uskoro.

Kako je prilikom izmjene Odluke o određivanju javnih parkirališta kazao gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, s obzirom na to da konzervatorski uvjeti traže i opsežna arhitektonska istraživanja, koji ne bi mogla biti gotova do sljedeće godine, kada Rijeke postaje Europska prijestolnica kulture, za sada se odustalo od značajnijeg ulaganja u uređenje trgova.

Trg 128. brigade postaje pješačka zona

Rijeka plus moli korisnike da zaključno sa srijedom, 14. kolovozom u 24.00 sata uklone vozila s navedenih parkirališta. Vozila koja se ne uklone do predviđenog vremena uklonit će specijalno vozilo pauk.

Korisnici navedenih parkirališta od 14. kolovoza svoja vozila mogu parkirati na svim otvorenim parkiralištima područja centar. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Call Centru Rijeka plusa na broj 051/311-400.

U sklopu 1. faze koja bi se izvela do 15. kolovoza godine, poduzet će se sljedeće:

  1. U cilju zatvaranja pristupa vozilima prema trgovima, na spoju ulice Dolac i Trga 128. brigade HV, privremeno će se ugraditi dva demontažna stupića
  2. Ulica Rudolfa Strohala pretvara se u jednosmjernu ulicu u smjeru prema jugu, pri čemu će se na istočnom prometnom traku označiti parkirna mjesta
  3. Demontirat će se (za sada samo podignuti) krakovi rampi u Strohalovoj ulici i u Ulici Dolac, pri čemu ove ulice postaju protočne bez ograničenja pristupa
  4. Tri parkirna mjesta koja su sada rezervirana za ACI u Ulici Dolac, kod hotela Bonavia, prenamijenit će se u mjesta rezervirana za opskrbu, a u Strohalovoj ulici, na istočnom prometnom traku označiti će se tri nova parkirna mjesta
  5. Krajnja dionica slijepe Ulice Šime Ljubića služit će za pristup vozila sa dozvolom prema servisnom prostoru Centra Korzo, kao i prema prostoru Grada Rijeke te će se za tu svrhu staviti u funkciju postojeće pomične barijere
  6. Izvršit će se brisanje stare horizontalne signalizacije i označiti će se nova. Također, izvršit će se potrebne korekcije i dopune postojeće vertikalne signalizacije
  7. U Ulici Dolac, uz sjeverni nogostup, označit će se parkirna mjesta s naplatom