RIJEKA – što se to dešava, mali broj gradski poslovnih prostora slobodan za zakup

30. siječnja 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

rijeka korzoRIJEKA – Od ukupnog Grad Rijeka je u protekloj godini upravljao sa 1677 poslovnih prostora, u zakupu se nalazi 1357 poslovnih prostora odnosno 80,91%, a još dodatnih 12,8% prostora se zbog različitih razloga trenutno niti ne može ponuditi za zakup.

Kako je na 38. gradonačelnikovom kolegiju istaknula pročelnica Odjela za gospodarenje imovinom Denis Šulina, od ukupnog broja gradskih poslovnih prostora, slobodno je 320 poslovnih prostora odnosno 19,09% svih prostora. Međutim, od slobodnih poslovnih prostora, 91 poslovni prostor može se dodijeliti u zakup, dok za 229 poslovnih prostora, zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s privatnim osobama ili državom ili pak fizičkog stanja poslovnog prostora, ne postoji osnova za dodjeljivanje u zakup.

Naime, dio poslovnih prostora koji su trenutno slobodni nije moguće, bez znatnih novčanih ulaganja, dati u zakup zbog stanja u kojem se nalaze. Pojedini poslovni prostori u takvom stanju biti će predmet postupka prodaje. Isto tako, kao predmet javnog natječaja za zakup poslovnih prostora ne mogu biti poslovni prostori koji su u suvlasništvu Grada Rijeke i fizičkih osoba, odnosno poslovni prostori koji su predmet sudskog ili upravnog postupka. Poslovni prostori koji su u suvlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske mogu se putem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora dati u zakup jedino ukoliko Grad ima pravo upravljanja, raspolaganja ili korištenja poslovnog prostora na temelju odgovarajućeg akta sklopljenog između Grada i Republike Hrvatske. Prema podacima Ministarstva državne imovine od 11. siječnja 2019. godine, Republika Hrvatska na području grada Rijeke ima u vlasništvu ili suvlasništvu 318 poslovnih prostora.

Promatrajući poslovne prostore koji se trenutno nalaze u zakupu i slobodne prostore koji se mogu dodijeliti u zakup proizlazi da Grad Rijeka raspolaže sa 1448 poslovnih prostora koji se mogu dodijeliti u zakup od čega se u zakupu nalazi 1357 poslovnih prostora odnosno 93,71%, a da je slobodan 91 poslovni prostor odnosno 6,29% prostora koji se mogu dodijeliti u zakup.

Kako je istaknuo riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, ovi podaci pokazuju kako – iako u javnosti vlada mišljenje kako je velik broj gradskih poslovnih prostora prazan – slobodnih praznih prostora koji se mogu dati odmah u zakup ima tek nešto više od 6 posto.
„Od 91 poslovnog prostora koji su slobodni za zakup, velik dio se odnosi na poslovne prostore koji su pogodni za skladišta, za kojima očito ne postoji potražnja. Također, dio skladišta nalazi se na Žabici, na prostoru predviđenom za rušenje, što znači da se ti poslovni prostori ne mogu dati u dugotrajan zakup,“ istaknuo je kako gradonačelnik Obersnel, naglasivši kako svi ovi podaci pokazuju da za gradske prostore i dalje postoji relativno velik interes, a posebno veliko zanimanje i dalje vlada za 0. zonu, odnosno prostor Korza. Gradonačelnik je dodao kako, iako početne cijene zakupnine nisu visoke kao nekada, gradski poslovni prostori, posebice oni na Korzu, i dalje su izlicitirani za relativno visoke iznose mjesečne zakupnine.

Poslovni prostori Grada Rijeke dodjeljuju se u zakup putem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora.

Tijekom 2018. godine objavljeno je devet javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora od čega je u sedam javnih natječaja objavljeno više od trideset poslovnih prostora. Ukupno je objavljen 251 poslovni prostor, odnosno u prosjeku 28 poslovnih prostora po natječaju. Bitno je napomenuti da su se pojedini poslovni prostori pojavljivali više puta u javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora. Za 148 poslovnih prostora zaprimljene su 232 prijave, od čega je izlicitiran 101 poslovni prostor za koje su sklopljeni ugovori o zakupu. Pojedine licitacije, bez obzira što je bilo prijava, nisu bile održane iz razloga što su natjecatelji priložili nepotpunu dokumentaciju uz prijavu na natječaj. Svim natjecateljima koji nisu mogli sudjelovati zbog učinjenih propusta, odnosno zbog činjenice što prijave nisu bile sastavljene sukladno uvjetima utvrđenih natječajem, vraćena je jamčevina.

Poslovni prostori izlicitirani su za obavljanje djelatnosti trgovine (19 poslovnih prostora), ugostiteljske (12), uredske (13), uslužne (27), obrazovne (8) te proizvodne djelatnosti (7), a potom i za svrhu skladišta (2), ateliera (7), putničke agencije (1) te hostela (2).

Ukupna površina svih izlicitiranih poslovnih prostora iznosi 8.704 m² s ukupnim mjesečnim iznosom zakupnine od 34.406,89 €, dok prosječna izlicitirana cijena zakupnine u 2018. godini iznosi 3,95 €/m².

Prosječno izlicitirane cijene zakupnine u €/m² za poslovne prostore u kojima se obavlja djelatnost trgovine, pripreme i usluživanja pića, zdravstvene djelatnosti te djelatnosti prijevoza i skladištenja veće od prosječno izlicitirane cijene zakupnine u 2018. godini. Najveći porast izlicitirane zakupnine, odnosno veće od 100% u odnosu na početnu zakupninu zabilježen je za poslovni prostor koji se nalazi u I. zoni na adresi Žabica 2, površine 6 m², odnosno izlicitirana cijena iznosi 215,00 €/m² za djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika.

Na web-stranici e-Usluga objavljen Registar objekata poslovne namjene Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke. Registar predstavlja elektronički popis prostora u tabličnom obliku s prikazom informacija o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke i to slobodnih i onih u zakupu. Zainteresirani mogu kroz Registar objekata poslovne namjene saznati je li pojedini poslovni prostor u zakupu ili slobodan, dostupan je prikaz poslovnog prostora na mapi te njegov tlocrt.