RIJEKA – Prometni redari u 2023. provodili represivne mjere

14. ožujka 2024. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Na 66. gradonačelnikovom kolegiju usvojeno je izvješće o radu Odsjeka za prometno redarstvo za 2023. godinu, koje sadrži pregled provedenih represivnih i preventivnih aktivnosti.

Prometno redarstvo obavlja nadzor nad nepropisno parkiranim i zaustavljenim vozilima i njihovo premještanje te poslove fizičkog upravljanja prometom. Odsjek za prometno redarstvo sastavni je dio Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke.

Organizacija rada redara u dvije smjene

Rad redara odvija se u dvije smjene od 06:30 sati do 13:30 sati i od 13:00 sati do 20:00 sati. U Odsjeku za prometno redarstvo na tjednoj bazi se analizira stanje prometa u mirovanju te se sukladno tome izrađuje prostorno vremenski hodogram službenika. Prije izlaska na teren svaki redar dobiva pisani radni nalog sa hodogramom kretanja i jasno propisanim ulicama na kojima se obavlja nadzor. Osim navedenog, redari izlaze na niz dislociranih točaka po pozivima na besplatni dežurni telefon 0800 5101 za prijave građana o hitnim situacijama poput zatvaranja vozila, onemogućavanja ulaska/izlaska u dvorište ili garažu ili protupravnog korištenja mjesta za vozila osoba s invaliditetom. Od kolovoza 2019. godine uveden je i sustav automatskog nadzora nepropisno parkiranih vozila putem video nadzora – kamera u strogom centru grada.

Povećanje broja poduzetih mjera

Tijekom 2023. godine prometni redari su zabilježili ukupno 27.373 aktivnosti prilikom terenskog nadzora. Od tog broja 62,46%, odnosno 17.097 otpada na izdane obavijesti o počinjenom prekršaju sa propisanim novčanim kaznama, a 37,54% (10.276) aktivnosti obuhvaća upozorenja i foto dokumentirane očevide na terenu.

Razina poduzetih mjera je nešto viša nego prethodne 2022. godine (21.180 mjera), dok je broj samih obavijesti o počinjenom prekršaju veći za 11,23% (15.371 obavijesti). Prvenstveno je to posljedica osposobljavanja i samostalnog rada dvoje novo primljenih redara nakon višegodišnjih trendova odlazaka službenika.

Najviše izdanih mjera odnosi se na parkiranje osobnih vozila na mjestima rezerviranim za dostavu (3.418), a zatim na parkiranje suprotno postavljenom prometnom znaku (2.844). Osim toga, najviše je izdanih obavijesti o počinjenom prekršaju zbog parkiranja vozila na nogostupu (1.970) i na pješačkom prijelazu (1.772). Na mjestima rezerviranim za vozila osoba s invaliditetom zabilježeno je 1.343 prekršaja.

No, zakonodavni okvir u određenoj mjeri ograničava rad prometnog redarstva kako na terenu tako i u daljnjem vođenju postupka. Činjenica je da prometni redari nemaju ovlasti za utvrđivanje identiteta počinitelja prekršaja kao ni ovlasti za postupanje prema vozačima koji vozilom u kretanju napuštaju mjesto prekršaja što otežava postupanje kod određenih vrsta prekršaja. Također, nemaju mogućnost niti utvrditi eventualne zlouporabe Znaka pristupačnosti niti je zakonom propisana mogućnost premještanja osobnih vozila sa mjesta rezerviranih za dostavna vozila. Takvo parkiranje je kažnjivo, no nema uvjeta za premještanje pa mjesto nakon izdane mjere ostaje i dalje zauzeto“, ističu u Odsjeku za prometno redarstvo.

Izdano 4.449 naredbi za uklanjanja vozila

Službenici Odsjeka za prometno redarstvo Grada Rijeke su izdali i 4.449 naredbi za uklanjanja vozila koja su predstavljala smetnju u prometu putem ovlaštene pravne osobe. Fizičko premještanje vozila obavljaju djelatnici Rijeka plusa po nalogu prometnog redara koji je neposredno uočio prekršaj ili po verifikaciji elektronskog prijedloga prijenosom fotografija upućenih od strane djelatnika specijaliziranog “pauk“ vozila. Od ukupnog broja situacija premješteno 2.181 vozila na odlagalište, a u 1.329 slučajeva je došlo do pokušaja premještanja vozila, dakle izvršeno je 78,89% naredbi. U ostalim situacijama nalog je otkazan od strane posade “pauk“ vozila ili prometnoga redara (vozilo otišlo dok je prometni redar na mjestu počinjenja prekršaja ili je vozač kratko zaustavio vozilo te napustio mjesto prekršaja prije dolaska vozila za premještanje, tehnički razlozi).

Pojačani naglasak na poslove ručne regulacije prometa

Tijekom protekle godine prometni redari su pojačani naglasak stavili na poslove ručne regulacije prometa. Osim već standardnih regulacija van radnog vremena zbog različitih manifestacija ili blagdana poput Dječjeg karnevala, Međunarodne maškarane povorke, trke Homo si teć, Biciklističke utrke Cro race, Vele Gospe, Svih svetih, otvaranja gradske knjižnice, Konferencije pravobraniteljice za prava djece, Svečanosti na Tehničkom fakultetu, ručno upravljanje prometom obavljalo se i zbog prometnih gužvi uslijed izvođenja radova.

Najveći broj aktivnosti je obavljen na istočnom dijelu grada zbog rekonstrukcije Ulica Tome Strižića i Vjekoslava Dukića – čak 88 od ukupnog broja od 116. Regulacija se obavljala, ovisno o potrebama, od strane jednog redara do najviše njih sedam. Na križanju Kvaternikove ulice i Ulice Martina Kontuša regulaciju su obavljala dva redara – jedan u samom križanju, a drugi na pješačkom prijelazu radi grupiranja pješaka.

Prometno redarstvo - zabilježeni prekršaji

SUSTAV AUTOMATSKOG NADZIRANJA PROMETA – FIUMARA

Sustav automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih vozila

Prije više od tri godine Grad Rijeka je uveo sustav automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih vozila. Potencijalni prekršaji se bilježe putem kamera, odnosno pohranjuje se foto zapis vozila parkiranog unutar programski predefiniranih točaka. Zapis se sastoji od 5 fotografija: početne, završne, kontrolne, situacijske te fotografije registarske oznake. “Automatic Number Plate Recognition“ (ANPR) rješenjem automatski se očitava registarska oznaka te se podaci računalnim putem dostavljaju prometnom redaru na verifikaciju.

Sustav je u 2023. godini pokrivao pet lokacija na glavnom prometnom koridoru u centru grada: Ulica Fiumara; Adamićeva ulica i Jadranski trg; križanje Ulica Riva i Splitske ulice; križanje Ulica Riva, I. Zajca i Riva Boduli te Ulica Ivana Zajca.

Tijekom 2023. godine putem predmetnog sustava je utvrđeno 4.568 prekršaja. Osim represivnog učinka svakako se mogu primijetiti i pomaci u ponašanju vozača. Sve rjeđe se mogu uočiti parkirana osobna vozila na prometnoj traci namijenjenoj za vozila javnog gradskog prijevoza putnika kao i na samom autobusnom stajalištu na Ulici Fiumara i Adamićevoj ulici u dužem vremenskom intervalu. Također, na mjestima za opskrbu vozači se u većoj mjeri drže propisanog vremenskog ograničenja čime se je povećala dostupnost tih mjesta. Sam kontinuirani nadzor i otklanjanje određenih tehničkih nedostataka u radu sustava rezultirali su povećanjem zabilježenih prekršaja u usporedbi sa prethodnom godinom (3.635 mjera), međutim promatrajući duže razdoblje generalno je prekršaja značajno manje pa je tako primjerice u 2020. godini zabilježeno 8.565 mjera, a u 2021. godini 6.317 mjera.

Najčešće zabilježeni prekršaji su prekršaji parkiranja suprotno prometnom znaku zabrane zaustavljanja i parkiranja (1.748), zatim parkiranja osobnih vozila na dostavi (953), parkiranja na autobusnom stajalištu (824) te parkiranje u tzv. trećoj prometnoj traci (603). Najveći broj prekršaja zabilježio je uređaj na Adamićevoj ulici i Jadranskom trgu, a nakon toga uređaj na Ulici Fiumara.

Podaci iz izvješća se odnose na 2023. godinu, a zatvaranjem Adamićeve ulice sustav automatskog nadzora s te je prometnice privremeno postavljen na sjevernom koridoru. Naime, s ciljem prevencije nepoželjnog ponašanja i u svrhu bolje protočnost prometa kamere su postavljene u Ulici Fiorella la Guardie.

Izdano kazni u vrijednosti od 905 tisuća eura

Tijekom 2023. godine službenici Odsjeka za prometno redarstvo su pokrenuli 8.929 novih predmeta protiv počinitelja prekršaja koji nisu izvršili plaćanje po ostavljenoj obavijesti o počinjenom prekršaju na vjetrobranskom staklu vozila i za prekršaje utvrđene putem sustava video nadzora. Ukupno je u radu po svim predmetima izdano 10.914 akata. Osim navedenog, službenici Odsjeka su odgovorili na 1.625 elektronska podneska, zaprimili gotovo 3.200 poziva građana na dežurni telefon i osobno primili 329 stranaka u službenim prostorijama tijekom godine.

Ukupni iznos izdanih kazni iznosi 905.400,00 eura, dok je u 2023. godini ukupno u proračun uplaćeno 432.998,22 eura.

Procesuiranje prekršaja i daljnji tijek postupka također u pojedinim fazama nailazi na određene teškoće. Članak 229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisuje vlasniku vozila obvezu dati vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja, a pod time se navođenje više osoba ne može smatrati vjerodostojnim podatkom. No, ipak i dalje je ostavljena mogućnosti za određene modele izbjegavanja odgovornosti. Nasuprot tome, zakonodavac je propisao da je odgovornost za troškove premještanja vozila isključivo na vlasniku vozila čime je ta vrsta postupka mnogo efikasnija.

Novi ciklus radionica prometne kulture

RADIONICE PROMETNE KULTURE

Uz represivne aktivnosti, važno podizati svijest građana i razumijevanje prometnih situacija

Promet se iz godine u godinu sve više mijenja i svjedoci smo novih oblika prijevoza, velikog broja raznih vrsta vozila kao i izgradnje novih prometnica i infrastrukturnih radova koji utječu na gustoću i protočnost prometa. Dakle, svakako je potrebno, uz represivne aktivnosti, podizati svijest građana i razumijevanje prometnih situacija, jer se mnogi događaji mogu riješiti odgovornim ponašanjem samih sudionika u prometu.

Želeći preventivno djelovati, Odsjek za prometno redarstvo, u suradnji sa drugim nadležnim odjelima nastavio je s projektom održavanja radionica u osnovnim školama pod naslovom “Sigurnost i kultura u prometu“. Cilj je utjecati na ponašanje današnjih pješaka, a sutrašnjih vozača i potaknuti razumijevanje različitih situacija u prometu, kao i postići da djeca razviju kritički stav prema nepoželjnim ponašanjima u prometu i svojih vršnjaka, ali i svojih roditelja te da sagledavaju prometnu problematiku iz različitih kutova. Poseban je naglasak stavljen na važnost pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Projekt je podržan od strane Područnog ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Rijeci. U sklopu projekta tijekom školske godine 2023./2024. radionice su održane u 50 drugih razrednih odjeljenja u 23 osnovnih škola, a obuhvaćena su 793 učenika.

Ocjenjuje se da su radionice djeci bile izrazito zanimljive, na što upućuje i činjenica da su na kraju provedbe projekta djeci polaznicima podijeljeni upitnici kako bi sami dali ocjenu o održanim radionicama, pri čemu je prosječna evaluacijska ocjena iznosila 4,91.