RIJEKA – Program mjera za suzbijanje štetnika

14. veljače 2024. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

komarciGrad Rijeka donio je program mjera za suzbijanje štetnika za područje grada Rijeke, a s glavnim ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2024. godini donio je gradonačelnik Rijeke na 61. gradonačelnikovom kolegiju.

Program mjera za suzbijanje štetnika za područje grada Rijeke izrađen je na osnovu saznanja dobivenih tijekom provedbe stručnog nadzora na terenu grada Rijeke. Tijekom izvida praćeni su parametri potrebni za sagledavanje postojećeg stanja na terenu po pitanju prisutnosti štetnika i uvjeta koji pogoduju njihovom razvoju i razmnožavanju.

Programom se utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi, nadzor te način plaćanja i provedba Programa. Sastavni dio programa čini i Provedbeni plan preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Rijeke za 2024. godinu, koje je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Grad Rijeka  snosi troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada, na grobljima, na javnim plažama i kupalištima, na javnim prometnim površinama te na ostalim javnim površinama.

Iznimno od odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Uredbe o održavanju zgrada, i u 2024. godini troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih zgrada i dvorišta umjesto vlasnika posebnih dijelova zgrada, snosit će Grad Rijeka.

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada u 2024. godini u gradskom proračunu osigurano je 422.075 eura.