RIJEKA – Predstavljen prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini

20. veljače 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

U KBC-u Rijeka predstavljen je prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini, koji značajno skraćuje vrijeme za dijagnostiku koronavirusa.

Novi se laboratorij temelji na rezultatima rada i inovacija riječkih znanstvenika te skraćuje vrijeme za PCR dijagnostiku SARS-CoV-2 na samo 3 do 6 sati.

Laboratorij je nastavo u suradnji Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP) Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Nakon što je KBC Rijeka u jesenski val pandemije COVID-a 19 ušao bez dijagnostičkih uređaja, tijekom svega nekoliko mjeseci ne samo što je osigurao klasični PCR uređaj u Kliničkom zavodu za kliničku mikrobiologiju koji provodi najširu PCR dijagnostiku, već je u najkraćem roku razvio novu metodu i opremio novi laboratorij koji će povećati sigurnost bolničkog sustava od prodora infekcije, bitno skratiti vrijeme do prispijeća PCR nalaza na SARS-Co-V2 i time smanjiti potrošnju zaštitne opreme.

Predstavljen prvi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini (

Glavne zasluge za početak rada novog laboratorija imaju doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić sa Zavoda za proteomiku Medicinskog fakulteta i Martina Pavletić, dr. med., pročelnica OHBP-a KBC-a Rijeka. Projekt je jedinstven primjer izravnog korištenja znanstvenih rezultata i kapaciteta za napredak rutinskog rada u zdravstvu. On predstavlja translacijsku znanost kojoj je namijenjen infrastrukturni projekt izgradnje – TransMedRi centar u Kampusu u partnerstvu Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta i KBC-a Rijeka, a kojeg vodi prof. dr. sc. Bojan Polić.

Novi laboratorij za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini, pored ostalog, sada raspolaže Bio-rad CFX96Dx uređajem za kvantitativni PCR koji ima kapacitet od 94 uzorka u jednom ciklusu ili do 600 testova dnevno. Zahvaljujući novoj inovativnoj metodi razvijenoj u Rijeci, uređaj može obraditi uzorke u roku od 3 do 6 sati, čime za 4 do 8 puta skraćuje vrijeme dijagnostike SARS-CoV-2, a ujedno ostvaruje i znatne uštede.

Pored tog uređaja, novi laboratorij raspolaže i s još dva uređaja za brzu dijagnostiku koji imaju manji dnevni kapacitet pa se koriste u posebnim slučajevima, pri čemu jedan pored SARS-CoV-2 dijagnosticira još 21 drugi uzročnik bolesti uključujući gripu i legionelu.

(foto: KBC Rijeka)