RIJEKA – Predloženo povećanje socijalnog cenzusa za poklon-bon za školske knjige

12. lipnja 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

knjigeRIJEKA – Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 27. lipnja nalaze se izmjene Odluke o socijalnoj skrbi, kojom se predlaže povećanje socijalnog cenzusa za poklon-bon za školske knjige, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, izmjenama se predlaže da gradski cenzus prihoda za ostvarivanje prava na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole poveća za 75%. Tako bi cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći za dvočlano kućanstvo iznosio do 5.075 kuna, za tročlano kućanstvo do 6.825 kuna, za četveročlano kućanstvo do 8.750 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda bi se za svakog člana povećavao za 1.225 kuna. Tijekom upravo završene školske godine pravo na poklon-bon ostvario je 931 učenik, a predloženom izmjenom pravo na pomoć imat će veći broj osnovnoškolaca. Navedena izmjena predlaže se temeljem amandmana na prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, a financijska sredstva za ovu svrhu već su osigurana u proračunu.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel ponovio je svoj više puta izrečeni stav u vezi osiguravanja pomoći kod nabavke udžbenika.
„Ako je osnovna škola obavezna, bilo bi logično da se besplatni udžbenici osiguraju iz državnog proračuna. Praksu u kojoj se gradovi natječu tko će dati više za udžbenike ili osigurati potpuno besplatne udžbenike ne smatram dobrom. Grad Rijeka je pomoć za nabavku školskih knjiga uvijek imao definiranu putem socijalnih kriterija, a to će se nastaviti i dalje, samo što će zbog povećanog cenzusa, pravo na dobivanje poklon-bona imati više učenika,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Visina iznosa pomoći za nabavku školskih udžbenika ostaje na razini protekle godine, pa će, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju korisnici Socijalnog programa, pomoć za kupnju knjiga od 1. do 4. razreda kretati od 250 do 500 kuna, a od 5. do 8. razreda od 500 do 1.000 kuna.

Povećat će i broj građana koji ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza, budući da se predlaže da pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej ostvari korisnik koji ispunjava novi uvjet – uvjet oštećenje organizma.

Također, predloženo je da se Odlukom o socijalnoj skrbi ubuduće obuhvate i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom, kako bi se umanjio rizik od socijalne isključenosti i marginalizacije ove društvene skupine te doprinijelo njihovoj uspješnijoj integraciji u lokalnu zajednicu.

Nakon javnog savjetovanja, o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi raspravljat će i Gradskog vijeće.
(kv)