RIJEKA – Poziv građanima na predlaganje komunalnih uređenja u kvartovima

9. travnja 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

rijeka korzoRIJEKA – Grad Rijeka uputio je građanima poziv na predlaganje komunalnih uređenja u 2019. godini na područjima mjesnih odbora u kojima žive, odnosno na područjima gradskih kvartova.

Građani mogu predlagati različita uređenja za koja smatraju da ih je potrebno izvesti na području njihova neposrednog životnog okruženja, od izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, preko postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, asfaltiranja nerazvrstanih cesta, uređenja kolnika, izrade nogostupa, uređenja prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sve do sanacije divljih deponija i sl.

Poziv građanima da predaju svoje prijedloge uputio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, istaknuvši kako je na ovaj način omogućeno građanima da mogu direktno utjecati na uređenje dijela područja mjesnog odbora u kojem žive, odnosno da mogu utjecati na raspodjelu oko 11 milijuna kuna sredstava komunalne naknade. Primjerice, u 2016. godini za male komunalne akcije utrošeno je 11,37 milijuna kuna, u 2017. godini 11,45 milijuna kuna, a u 2018. godini kroz proračun je za ovu svrhu osigurano 11,68 milijuna kuna.

„Od početka provođenja 2004. godine, kroz ovaj program je u male komunalne zahvate uloženo oko 160 milijuna kuna. Godišnje se izvede između 360 i 400 zahvata kojima se utječe na podizanje kvalitete života u pojedinom mjesnom odboru, a putem ovog programa, koji predstavlja oblik participativnog budžetiranja, građani ujedno sudjeluju u kreiranju proračuna. Model se pokazao jako dobrim, jer sami građani, koji žive na određenom području, najbolje znaju s kojim se problemima susreću, odnosno što bi željeli da se u njihovom mjesnom odboru realizira,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Osim na ovaj način, u Rijeci je participativno budžetiranje omogućeno i kroz Riječki program lokalnog partnerstva koji te kroz edukativnu proračunsku online igru Proračun(ajme).

Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević istaknula je kako su proteklih godina građani često slali i previše općenite zahtjeve ili predlagali velike razvojne zahvate pa ovogodišnji javni poziv sadrži i detaljnije objašnjenje koji se zahvati u prostoru ne mogu financirati putem programa Malih komunalnih akcija, poput izgradnje autobusnog kolodvora, javnih garaža, šetnica, biciklističkih staza, pješačkih mostova, objekata vrtića, škola ili sportskih objekata, izgradnja novih prometnica, asfaltiranje bijelih cesta ili pak izgradnja vodovodne, kanalizacijske ili plinske mreže. Građani su savjet i poslušali, sudeći po dosadašnjih stotinjak prijava pristiglih od otvaranja natječaja proteklog tjedna.

Male komunalne akcije do 23. travnja mogu predlagati građani, udruge, predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih objekata, a prijedlozi se zaprimaju putem online obrasca, putem e-maila ili pak osobnom predajom prijedloga.

Svi pristigli prijedlozi bit će uzeti u obzir, analizirat će ih gradske službe u smislu moguće izvedivosti, a prioritetne liste predloženih projekata koji se mogu realizirati formirat će vijeća mjesnih odbora kao neposredni predstavnici građana na određenom području.

Kako je pojasnio ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti Željko Vitas, Odjelu za komunalni sustav pristigne između 800 i 900 prijedloga za različite komunalne zahvate. Obrada pristiglih prijedloga traje nekoliko mjeseci, a ponajprije uključuje provjeru vlasništva, budući da se mogu financirati zahvati samo na prostorima koji su u potpunosti u gradskom vlasništvu, potom očevid na terenu te okvirnu procjenu sredstava koja su potrebna za realizaciju pojedinog zahvata. Ravnatelj Vitas ujedno je naglasio kako, ako se pojedini zahvat zbog bilo kojeg razloga ne uspije izvesti u planiranoj godini, njegova realizacija se prebacuje u iduću.