RIJEKA – Pomoć učenicima iz socijalno ugroženih sredina

10. rujna 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Na početku nove školske godine, Grad Rijeka zaprima zahtjeve za ostvarivanje prava na pomoć učenicima iz socijalno ugroženih sredina.

Temeljem svojeg Socijalnog programa Grad Rijeka zaprima zahtjeve za socijalna prava koja se tiču učenika osnovnih škola, ali i učenika srednjih škola te studenata.

Besplatna marenda i obrok u produženom ili cjelodnevnom boravku

Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku može ostvariti učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka prema uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi Zaprimanje zahtjeva za navedeni oblik pomoći traje do 17. rujna 2021. godine kako bi se ostvarilo pravo od početka školske godine, ali se pomoć može ostvariti i tijekom cijele školske godine.

Temeljem uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi za pomoć obiteljima, odnosno za troškove marende, ručka, užine, kao i dijela troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola Grad Rijeka u školskoj godini 2021./2022. osigurava 2.330.000,00 kn.

Učenicima koji ostvare pravo na podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb sufinancira rad učitelja u iznosu od 100,00 kn po učeniku, odnosno podmiruje onaj dio koji bi inače plaćaju roditelji.

Naime, sudjelovanje od strane roditelja u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja koji izvodi program produženog/cjelodnevnog boravka, ovisno o ostvarenom dohotku po članu kućanstva, iznosi 100,00 kn, 180,00 kn ili 320,00 kn mjesečno za 10 mjeseci ostvarivanja programa.

Poklon-bon za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovnih škola

U 2021. godini Grad Rijeka planirao je 400.000,00 kn za pomoć obiteljima, temeljem uvjeta iz Odluke o socijalnoj skrbi, putem poklon bona za nabavu obrazovnog materijala i pribora za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda, socijalnom uvjetu (pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na osobnu invalidninu za učenika), uvjetu udomiteljstva i uvjetu jednoroditeljstva iznosi  250,00 kn za niže razrede i 500,00 kn za više razrede, dok za korisnike po socijalnom uvjetu – korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosi 375,00 kn za niže razrede i 750,00 kn za više razrede. Zaprimanje zahtjeva za navedeni oblik pomoći traje do 17. rujna 2021. godine.

Do 17. rujna akcija podnošenja zahtjeva i za ostale pomoći vrtićarima, učenicima i studentima

Do 17. rujna traje akcija zaprimanja i drugih zahtjeva: zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima, potom zahtjeva za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza za učenike srednjih škola i studente, kao i zahtjeva za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću.

Novina ovogodišnje akcije je što u šalter-sali na Titovom trgu 3, učenici i studenti koji će ostvariti pravo podmirenja troškova javnog gradskog prijevoza, mogu odmah i izraditi pokazne karte bez odlaska na prodajno mjesto Autotroleja.