Rijeka plus se pridružio jesenskoj akciji čišćenja grada

24. rujna 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Rijeka plus pridružio se jesenskoj akciji čišćenja grada koju pod motom „Zajedno do urednog i čistog grada“ poduzimaju Grad Rijeka i KD Čistoća.

Rijeka plus, tvrtka u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke koja upravlja javnim parkiralištima u gradu, u suradnji s KD Čistoćom detaljno je u noćnim satima sa srijede, 22. rujna na četvrtak, 23. rujna očistila parkirališta Gomila i Školjić.

Parkirališta Gomila i Školjić su smještena u centru grada te se intenzivno koriste tijekom cijelog dana. U cilju podizanja kvalitete usluga na višu razinu Rijeka plus kontinuirano ulaže napore da parkirališta budu čista i uredna kako bi korisnici bili zadovoljni pruženom uslugom.

Podsjećamo, KD Čistoća i Grad Rijeka poduzeli su veliku jesensku akciju čišćenja, u sklopu koje će u narednih desetak dana biti pokupljen nepropisno odložen otpad na području grada i posebno uređene zone dječjih igrališta, odmorišta i sportskih terena. Radi se o čišćenju i uređenju zona na kojima neodgovorni pojedinci nepropisno odlažu krupni otpad i time nagrđuju izgled grada.

Cilj je ove akcije apelirati na takve neodgovorne građane i osvijestiti činjenicu da grad može biti uredan onoliko koliko se svaki građanin trudi sudjelovati u njegovoj urednosti i čistoći.

Nepropisno odlaganje otpada predstavlja veliki problem na riječkim ulicama. Neodgovorni pojedinci nerijetko ostavljaju svoj stari namještaj, opremu za stan pa čak i građevinski otpad ili orezano zelenilo pored spremnika za otpad umjesto da koriste dostupne i besplatne načine zbrinjavanja otpada. Naime, svi su građani u mogućnosti naručiti odvoz glomaznog otpada do 2 m3 na kućnom pragu, a na raspolaganju su svima i tri fiksna i dva mobilna reciklažna dvorišta na području Rijeke.