Rijeka plus donio mjere pomoći poduzetnicima: Umanjenje zakupnine za ožujak

22. travnja 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Zbog daljnjeg razvoja pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u svrhu pomoći poduzetnicima – zakupnicima prostora kojima upravlja Rijeka plus, a koji su zabilježili pad prometa, umanjuje se iznos zakupnine za ožujak.

Zakupnicima će se umanjiti zakupnine sukladno sljedećim kriterijima:

  • Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
  • Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za ožujak 2021.g.  za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020.g. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020.g., dostavljaju podatak o  ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

Zahtjevi Rijeka plusu mogu se podnijeti do 30. travnja

Zahtjevi za mjesec ožujak 2021.g.  moraju se dostaviti na propisanom obrascu, zaključno do 30. travnja 2021. godine. Zahtjevi i priložena dokumentacija moraju biti ovjereni potpisom i pečatom.

Zahtjevi se mogu dostaviti elektroničkom poštom info@rijeka-plus.hr,  ili pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III Rijeka.

Korisnici površina ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje istih za ožujak 2021. godine.

Do 25. travnja podnošenje zahtjeva za zakupnike gradskih prostora

Do 25. travnja mogu se podnijeti zahtjevi za umanjenje zakupnine za ožujak za gradske poslovne prostore. Jednako kao i kod poslovnih prostora danih na upravljanje Rijeka plusu, zahtjeve mogu podnijeti poduzetnici s padom prometa većim od 40%.

Na isti način, i to u razdoblju od 20. do 30. svibnja, podnosit će se zahtjevi za travanj.

Zakupnici gradskih poslovnih prostora – članske neprofitne organizacije kojima je obustavljen rad odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite umanjuje se zakupnina za 100% bez podnošenja zahtjeva. Zakupnicima gradskih poslovnih prostora – članskima organizacijama kojima nije obustavljen rad, odobrava se umanjenje računa zakupnine za ožujak i travanj u iznosu od 30% bez podnošenja zahtjeva.

Podsjećamo, korisnici površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase ne moraju podnositi zahtjeve, jer se u potpunosti oslobađaju od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. ožujka do 30. travnja 2021. godine.