RIJEKA – Odgovor gradonačelnika Obersnela Inicijativi “Istina o Istanbulskoj”

12. svibnja 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Vojko Obersnel

Vojko Obersnel

RIJEKA – Gradonačelnik Rijeke uputio je medijima dopis kojim je odgovorio Inicijativi “Istina o Istanbulskoj” zašto Grad Rijeka ne odobrava postav štandova za prikupljanje potpisa za navedeni referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije na javnim površinama kojima upravlja gradska uprava.

Odgovor je upućen udruzi “Centar za prirodno planiranje obitelji” iz Matulja.

Poštovani,

Slijedom Vašeg zahtjeva za odobrenje postavljanja štandova na 25 lokacija području grada Rijeke za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o otkazivanju Istanbulske konvencije (Konvencije vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji), obavještavam Vas da Vam ne odobravamo postav štandova za prikupljanje potpisa za navedeni referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije na javnim površinama kojima upravlja Grad Rijeka.

Istanbulska konvencija je dokument koji štiti žene od svih oblika nasilja te u cilju ima sprječavati, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Ova Konvencija pridonosi suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promiče punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena, a ujedno ima svrhu stvaranja sveobuhvatnog okvira, politika i mjera za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Osim navedenog, konvencija ima karakter međunarodnog dokumenta, odluku o njenoj ratifikaciji donio je Hrvatski sabor i tom odlukom Hrvatska je stala uz bok sljedećim zemljama s kojima dijelimo ne samo pripadnost europskom kulturno-društvenom miljeu nego i očitu usmjerenost prema nužnosti zaštite žena i djece od svih oblika obiteljskog nasilja: Španjolska, Italija, Austrija, Portugal, Njemačka, Francuska, Švedska, Finska, Norveška, Danska, Poljska, Nizozemska, Belgija, Slovenija, San Marino, Malta, Monako, Rumunjska, Andora, Gruzija, Estonija, Cipar, Švicarska, Srbija, Turska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Island.

Ovom Konvencijom žele se iskorijeniti nazadni, konzervativni, zdravom razumu protivni, ali nažalost još uvijek živi, oblici zlostavljanja, diskriminiranja i ugrožavanja žena i djece.

Stoga je posve nejasno s kojim ciljem tražite otkazivanje Istanbulske konvencije. Vaše motive zahtjeva za otkazivanjem ovog dokumenta mogu tumačiti jedino u svjetlu vaše želje za daljnjim toleriranjem nasilja nad ženama i djecom. Za Rijeku je to posve neprihvatljivo.

Građanska inicijativa „Istina o Istanbulskoj“, u čije ime nam se obraćate, do sada je već u javnom prostoru pokazala da ne preza od manipulacija i laži kada govori o ovom dokumentu. Stoga na temelju dosadašnjeg iskustva zaključujem da biste na zatraženim lokacijama manipulirali istinom, pogrešno informirali građane Rijeke o ovom dokumentu i širili, ni na čemu utemeljena, predviđanja o ugrozi hrvatskog društva ovim dokumentom.

Ne odobravam da se takvo što događa u gradu koji vodim. Istanbulska konvencija ratificirana je kako bi zaštitila sve one žene i djecu koji trpe nasilje, poglavito nasilje u obitelji. I zato nemate odobrenje da u Rijeci manipulirate ovim dokumentom koji je u 30 zemalja Europe, a odnedavno i u Hrvatskoj, omogućio uvođenje konkretnih i kvalitetnih mjera zaštite ovih žrtava.

Ako na moje pismo namjeravate odgovoriti tezom da onemogućavam građanima Rijeke izjašnjavanje o potrebi raspisivanja referenduma, moj odgovor je da se o ljudskim pravima, koje i Istanbulska konvencija štiti, referendumom ni ne treba odlučivati.

Gradonačelnik
Vojko Obersnel