RIJEKA – Od 1. kolovoza 2023. godine poskupljuju vodne usluge

21. srpnja 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Korekcija cijene odnosi se isključivo na fiksni i na varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe.  Fiksni dio  se mijenja za sve kategorije korisnika vodnih usluga, a varijabilni za stambene i ostale poslovne prostorije te poslovne prostorije.

Iako je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u  studenom i prosincu 2022. godine privremeno povećalo cijene vodnih usluga uslijed poremećaja na tržištu električne energije, nova procjena poslovanja za 2023. godinu pokazala je da sa sadašnjom cijenom vodnih usluga formiranom na bazi planiranih troškova poslovanja i količina vode za 2019. godinu, nije više moguće financirati troškove poslovanja i količine vode u 2023., te bez korekcije cijene vodnih usluga, KD ViK d.o.o ne može ostvariti pozitivni financijski rezultat.

Korekcija cijene odnosi isključivo na fiksni i na varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe.  Fiksni dio mijenja se za sve kategorije korisnika vodnih usluga, dok onaj varijabilni dio za stambene i ostale poslovne prostorije te poslovne prostorije.

Stambene prostorije (stanovništvo)
Fiksni dio cijene vodnih usluga za stambene prostorije (stanovništvo) u odnosu na stavku vodoopskrbe povećat će se sa sadašnjih 1,99 EUR/mj na 2,50 EUR/mj, a varijabilni dio cijene s 0,54 EUR/m³ na 0,70 EUR/m³.

Poslovne prostorije
Fiksni dio cijena vodnih usluga povećat će se za sve poslovne prostorije u odnosu na stavku javna vodoopskrba sa sadašnjih 1,99 EUR/mj na 2,50 EUR/mj, a varijabilni dio cijene s 0,92 EUR/m³ na 1,10 EUR/m³.

Primjer mjesečnog računa
Za korisnike stambenih prostorija koji imaju mjesečnu potrošnju od 10 m³, odnosno za kućanstvo s prosječno 2,5 člana, mjesečni račun bit će veći za 2,29 EUR (17,25 HRK), a korisnici poslovnih prostorija s mjesečnom potrošnjom od 100 m³, za plaćanje mjesečnog računa izdvojit će 20,92 EUR (157,62 HRK) više nego do sada.

Novi cjenik vodnih usluga bit će dostupan na mrežnim stranicama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., kao i u prostorijama Društva.
Za dodatna pitanja i pojašnjenja korisnicima na raspolaganju je Korisnički centar, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 na broju telefona 051/ 353-222 ili na adresi e-pošte korisnicki.centar@kdvik-rijeka.hr.

Ključni čimbenici koji su utjecali na povećanje troškova poslovanja, unatoč mjerama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela radi otklanjanja poremećaja na tržištu energije, su pad prihoda od prodaje vodnih usluga te rast materijalnih troškova poslovanja. Iz KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. poručuju kako su oba čimbenika rezultat su širih društvenih i ekonomskih trendova s kojima se suočavamo u današnjem gospodarskom okruženju i koji su van kontrole tog Društva.