RIJEKA – Obilazak gradilišta Zdravstvenog centara Rujevica Zapad

17. siječnja 2024. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Zamjenik župana Vojko Braut sa suradnicima, zamjenik gradonačelnika Rijeke Goran Palčevski i Ljiljana Buljan, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo obišli su gradilište Zdravstvenog centara Rujevica Zapad.

Na gradilištu površine 13.784 m2, planira se izgradnja objekata za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja – HGSS, Stanice Rijeka i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko- goranske županije. Projekt je usmjeren na objedinjavanje resursa i djelovanja interventnih službi na području Primorsko goranske županije. Trenutno je u tijeku izvođenje radova I. faze koja se odnosi na južni dio pristupne prometnice, sjevernu prometnicu i prostore ispod helidroma. Naručitelj radova je HGSS, izvođač GP Krk d.d. a nadzor Apkall d.o.o iz Rijeke.

Sporazumom o uređenju međusobnih odnosa i sufinanciranju gradnje građevina u sklopu Zdravstvenog centra Rujevica Zapad iz 2022. godine, zaključena je suradnja Primorsko-goranske županije, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko- goranske županije, Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Rijeka i Grada Rijeke vezana uz provedbu i sufinanciranje izgradnje građevina u sklopu Zdravstvenog centra Rujevica Zapad.

O aktivnostima koje provodi Županija govorio je zamjenik župana Vojko Braut naglasivši kako je  Primorsko-goranska županija provela postupak javne nabave za izmjenu i izradu projektne dokumentacije za Zdravstveni centar Rujevica- Zapad. Idejnim rješenjem koji je izradila tvrtka Studio Mapa d.o.o. planirana je gradnja helidroma i objekata za potrebe rada HGSS-a, zgrade Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije te interne prometnice i parkirališta s priključnom infrastrukturom, odnosno smještaj svih sastavnih dijelova Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Rijeci, na jednom mjestu. Od smještaja terenskih timova za Rijeku i riječki prsten, medicinske prijavno-dojavne jedinice jedinstvene za cijelu PGŽ, službe sanitetskog prijevoza, prostora za edukaciju zaposlenih djelatnika kao i uprave ZZHM PGŽ, ukupno za 102 zaposlena djelatnika u Rijeci.
U proteklom periodu je izrađena izmjena i dopuna idejnog projekta i ishođena je izmjena lokacijske dozvole. Izrađen je parcelacijski elaborat kojim je čestica površine 13.784 m² podijeljena na tri zasebne čestice. Izrađeni su glavni projekti i u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola. Nakon ishođenja dozvole za građenje i provedbe javne nabave za radove, nadzor i voditelja projekta započet će građenje zgrade Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

Objedinjavanje interventnih službi na jednom mjestu, pridonijeti će poboljšanju zdravstvenog standarda te sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije. Primorsko-goranska županija prepoznala je važnost razvoja hitne medicine, s ciljem osiguravanja pravovremene skrbi za vitalno ugrožene pacijente na području županije. Izgradnjom novog objekta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije na Rujevici, omogućiti će se optimizacija procesa pružanja hitne medicinske pomoći. Područje izgradnje zdravstvenog centra ima povoljne meteorološke uvjete, a po svom geografskom položaju radi blizine zaobilaznice i čvora Rujevica, dobro je povezano sa Kliničkim bolničkim centrom Rijeka i drugim dijelovima grada.

Obilazak gradilišta Zdravstvenog centara Rujevica Zapad

Govoreći o značaju izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica- Zapad zamjenik gradonačelnika Rijeke Goran Palčevski je naglasio kako mu je drago vidjeti napredak na gradilištu i uvjeriti se da se sve odvija prema planu.
„Ovaj je projekt usmjeren na objedinjavanje resursa i djelovanje interventnih službi na području Primorsko-goranske županije, ali je i projekt koji će i Rijeku i županiju, a svakako i hitnu medicinu te HGSS, dignuti na jednu novu razinu.
Isto tako, ovaj je projekt dokaz kako se sinergijom i zajedničkom suradnjom regionalne i lokalne vlasti u kratkom vremenu može učiniti zaista mnogo na dobrobit svih naših sugrađana.
Palčevski je naglasio kako je zemljište na kojem se gradi Zdravstveni centar Rujevica u potpunosti u gradskom vlasništvu, a HGSS-u je dano pravo građenja na zemljištu bez naknade, dok je PGŽ-u dodijeljeno također pravo građenja, ali s naknadom.

Rujevica je dobra lokacija, zbog mogućnosti brzog izlaska na intervenciju. Ove su se aktivnosti savršeno nadovezale u ulaganja u zdravstveni sektor, ali i prometnu infrastrukturu kojima smo svjedočili u proteklome razdoblju, a to je prije svega završetak i otvaranje nove Bolnice za ženu i dijete. Na lokaciji Rujevica planira se izgradnja helidroma i objekta za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Izgradnja helidroma će olakšati organizaciju Hitne helikopterske medicinske pomoći, a ona čini neophodnu nadogradnju hitne medicine za građane i turiste.
Također, ovaj će se projekt idealno uklopiti u viziju novog gradskog središta koje će se izgraditi na Rujevici, što svakako daje i dodatnu dimenziju razvoju ovog dragocjenog dijela grada.