Za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini, što za 2020. godinu iznosi 11.873.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po sljedećim kriterijima:

  • 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
  • 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
  • 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
  • 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan

Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđuje standard opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima. Tako je utvrđeno da je standard opremljenosti nedostatan u slijedećim mjesnim odborima: Brašćine – Pulac, Draga, Drenova, Gornji Zamet,
Grbci, Kantrida, Orehovica, Pehlin, Podmurvice, Srdoči, Sveti Kuzam, Sveti Nikola, Svilno, Škurinje, Škurinjska Draga, Turnić i Zamet.

Kao i prethodnih godina svi mjesni odbori dostavili su svoje prijedloge zahvata za uvrštavanje u Prijedlog plana prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora za 2020. godinu. Sukladno nadležnosti, prijedlozi su obrađeni u Rijeka prometu d.d., Energu d.o.o. i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Obrađeni zahtjevi mjesnih odbora s upisanim iznosima sredstava potrebnim za realizaciju ili komentarima zašto se zahvat ne može uvrstiti u Prijedlog plana prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora za 2020.godinu, dostavljeni su na očitovanje mjesnim odborima. (kv)