RIJEKA – Neodrživost postojećeg načina financiranja lokalne samouprave

13. rujna 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

rijeka korzoRIJEKA – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna ukazuje na neodrživost ovakva načina financiranja lokalne samouprave. U prvih šest mjeseci ove godine proračun Grada Rijeke bilježi gubitak od 10,8 milijuna kuna, nastao najvećim dijelom zbog toga što se kompenzacija za manje ostvarene prihode od poreza na dohodak isplaćuje s odmakom od mjesec dana.

Pročelnica Odjela za financije Jasna Liker ukazala je na činjenicu da, unatoč činjenici što BDP nije rastao po očekivanoj stopi, makroekonomski podaci pokazuju oporavak gospodarstva u Hrvatskoj. Ta se činjenica nije odrazila na povećanje gradskog proračuna prvenstveno zbog provođenja porezne reforme. Naime, iako država kompenzira manje ostvarene prihode od poreza na dohodak, oni se određuju prema stopama iz 2016. godine, unatoč rastu gospodarstva i povećanju plaća. Nadalje, ukinut je porez na tvrtku, što je u gradskom proračunu ostavilo manjak od 7 milijuna kuna. Premda je porez na promet nekretninama u potpunosti postao porez lokalne samouprave, s obzirom na to da je njegova stopa smanjena s 5 na 4%, nije ostvaren utjecaj na povećanje prihoda.

Manjak u proračunu najvećim dijelom ovisi o politici države prema jedinicama lokalne samouprave, postojeći način financiranja općina i gradova je neodrživ

S druge strane, Grad Rijeka je u svibnju donio novu Odluku o gradskim porezima, smanjivši stopu poreza na potrošnju sa 3 na 1,5% kao mjeru pomoći i poticaj ugostiteljima obzirom na povećanje stope PDV-a. Procjenjuje se da će smanjenjem stope poreza za 50%, Grad godišnje izgubiti oko 2,3 milijuna kuna, s time da će smanjenje na prihodima proračuna biti najviše vidljivo u drugom dijelu godine. Osim odricanja dijela prihoda u korist poduzetnika, Grad Rijeka je u ovoj godini povećao cenzuse za korisnike socijalne skrbi, što znači povećanje rashoda za oko 5 milijuna kuna.

Uprvih šest mjeseci ove godine proračun Grada Rijeke ostvario je prihode u visini od 377,9 milijuna kuna ili 39,9% godišnjeg plana, dok su rashodi iznosili 388,8 milijuna kuna ili 41,0% godišnjeg plana, što znači da je zabilježen gubitak u iznosu od 10,8 milijuna kuna. Najveći dio manjka, a riječ je o 9 milijuna kuna, nastao je zbog toga što se kompenzacija za manje ostvarene prihode od poreza na dohodak isplaćuje s odmakom od mjesec dana.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel kazao je, da zbog nedostatne kompenzacije za izgubljene prihode po osnovi poreza na dohodak, izgubljenog prihoda od poreza na promet nekretnina te poreza na potrošnju, koji je Grad Rijeka uveo kako bi pomogao ugostiteljima nakon povećanja PDV-a, Grad Rijeka samo u 2017. godini gubi prihod od oko 20 milijuna kuna.

„Manjak u proračunu najvećim dijelom ovisi o politici države prema jedinicama lokalne samouprave. Sve stavke koje ovise o nama, izvršene su ili po planu ili čak u višim iznosima od planiranog. Iako su postojale naznake da će se nedostajući prihodi nadoknaditi putem uvođenja poreza na nekretnine, i to je neslavno propalo. Evidentno je da se vodi politika kojom se slabi lokalna samouprava, a činjenica da i drugi gradovi, poput Splita pokušavaju nedostajuće prihode nadoknaditi kroz povećanje prireza porezu na dohodak, što jasno ukazuje na neodrživost ovakvog načina financiranja općina i gradova,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako je nedavno Ustavni sud donio odluku da i država i državne tvrtke moraju plaćati komunalnu naknadu, čega su do sada bile oslobođene.

„Predlaže nam se da nedostajuća sredstva nadoknadimo putem europskih fondova, zaboravljajući pritom da Europska unija pokriva troškove u visini od 70 do 80%, što znači da kod projekata čija se vrijednost mjeri u milijunima kuna treba osigurati ostatak sredstava u proračunu. Samo u narednih nekoliko godina očekuje nas izdvajanje za sudjelovanje u europskim projektima u vrijednosti oko 200 milijuna kuna,“ kazao je gradonačelnik Obersnel. Izvještaj o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci 2017. godine upućen je na raspravu Gradskom vijeću.