RIJEKA – Najavljen početak gradnje stambene ulice na Martinkovcu

14. kolovoza 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

radovi_na_cesti_znakRIJEKA – Tijekom 2016. i 2017. godine na području neurbaniziranog dijela Martinkovca, sukladno Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac, izgrađen je čitav niz ulica ukupne dužine 710 m sa u trupu izgrađenom infrastrukturom: vodovodnom instalacijom, oborinskom i sanitarnom kanalizacijom, plinskom instalacijom, elektro instalacijama, telekomunikacijskom kanalizacijom, plinskom instalacijom i javnom rasvjetom. Izgradnjom stambenih ulica omogućen je kolni pristup i stvoreni su uvjeti za gradnju novih stambenih građevina u zoni.

Stambena ulica OU10a – faza 1, dužine cca 70 m, predstavlja nastavak gradnje stambenih ulica. Stambena ulica gradit će se kao dvosmjerna ulica sa nogostupima s obiju strana kolnika i uređenim zelenim površinama. U trupu ulice položit će se vodovdna instalacija, oborinska i sanitarna kanalizacija, plinska instalacija, telekomunikacijksa kanalizacija, elekto instalacije i javna rasvjeta.

Radove će izvoditi GP KRK d.d. iz Krka, dok će nadzor nad gradnjom vršiti Ovlašteni ured građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ. Projektant stambene ulice je tvrtka GEOPROJEKT d.d. iz Opatije. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.700.000,00 kuna (s uključenim PDV-om). Radove će sufinancirati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Energo d.o.o. Rijeka i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka.