RIJEKA – Način plaćanja vrtića ili produženog boravka za vrijeme samoizolacije

5. studenoga 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Grad Rijeka donio je zaključak o načinu naplaćivanja usluga vrtića i produženog boravka, odnosno cjelodnevne nastave za vrijeme izrečene mjere samoizolacije.

S obzirom na trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju, uzrokovanu virusom Covid-19, u kojoj je za očekivati sve veći broj oboljele djece i djelatnika dječjih vrtića i osnovnih škola, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel donio je dvije odluke koje se tiču načina plaćanja usluge produženog boravka i cjelodnevne nastave te smještaja djece u gradske vrtiće za vrijeme izrečene mjere samoizolacije. Ovi načini izračuna cijene usluge primjenjuju se od listopada 2020. godine.

Plaćanje usluge produženog boravka i cjelodnevne nastave po danu

U slučajevima nemogućnosti provođenja produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama zbog izricanja mjere samoizolacije čitavog razrednog odjela od strane nadležne epidemiološke službe, mjesečna cijena obračunava se sukladno broju dana korištenja usluge.

Cijena po danu ovisi o iznosu s koji roditelji inače sudjeluju u cijeni provođenja programa. To znači da za roditelje koji sudjeluju u cijeni:

  • u iznosu od 100,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 5,71 kn,
  • u iznosu od 180,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 10,29 kn,
  • u iznosu od 320,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 18,29 kn i
  • u iznosu od 450,00 kn, cijena po danu provođenja Programa iznosi 23,14 kn.

Mjesečna cijena usluge produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada izračunava se množenjem iznosa po danu s brojem dana korištenja usluge.

Jednako kao i u prvom valu epidemije na proljeće, roditelji će se u potpunosti osloboditi plaćanja usluge za mjesece u kojima usluga nije korištena.

Cijena vrtića ovisi je li dijete u izdvojenoj samoizolaciji ili je naložena samoizolacija cijele skupine

Što se tiče plaćanja smještaja djece u vrtiće, reguliran je nov način mjesečnog plaćanja od strane roditelja-korisnika usluge u situacijama izdvojenog slučaja zaraze virusom Covid-19, odnosno izrečene mjere samoizolacije te u slučaju izrečene mjere samoizolacije čitave odgojno-obrazovne skupine.

Tako se zarazu Covidom-19 te izdvojenu mjeru samoizolacije tretira kao i sve ostale bolesti prema odlukama o mjerilima za naplatu usluga od roditelja-korisnika usluga. To znači da se za dane kada dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića zbog oboljenja virusom Covid-19, ili jer mu je izrečena izdvojena mjera samoizolacije, iznos dnevnog sudjelovanja roditelja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%. Roditelji će plaćati nižu cijenu samo pod uvjetom da po povratku djeteta u vrtić dostave potvrdu pedijatra da je dijete sposobno za povratak u kolektiv, odnosno ispričnicu.

U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane nadležne epidemiološke službe, mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga obračunat će se sukladno broju dana korištenja usluge.

Za obračun mjesečne cijene primijenjivat će se isti način obračuna bez obzira koju uslugu roditelj plaća. Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana u tom mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa (rezultat zaokružen na dvije decimale) s brojem radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec.

Ukoliko mjerama i uputama Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH bude obustavljen rad dječjih vrtića, mjesečna cijena obračunat će se sukladno broju dana korištenja usluge.