RIJEKA – Multidisciplinarni tim stručnjaka pruža savjete o Alzheimerovoj bolesti

21. rujna 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Topli most kantrida bolnica kbcRIJEKA – Povodom Svjetskog dana Alzheimerove bolesti, u četvrtak, 21. rujna održat će se Dan otvorenih vrata Klinike za neurologiju KBC Rijeka, u sklopu kojeg će svi zainteresirani moći dobiti savjet mutlidisciplinarnog tima klinike i edukativne materijale te poslušati predavanje o ovoj najčešćoj progresivnoj neurodegenerativnoj bolesti.

Multidisciplinarni tim klinike, kojeg čine medicinski stručnjaci od liječnika preko psihologa do socijalnih radnika, dežurat će od 11.00 do 13.30 sati na Klinici za neurologiju (riječki lokalitet KBC-a Rijeka, zgrada iza poliklinike, 2. kat). U 13,30 sati će prof. Ines Torić, mr.sc Zoran Tomić i doc. prim.dr.sc Vladimira Vuletić u biblioteci Klinike za neurologiju održati predavanje „Životni stil i Alzhemerova bolest“.

Na Klinici za neurologiju se već dijagnosticira i liječi oboljele od demencije, a planirano je i uvođenje novih dijagnostičkih metoda koje će pomoći u što ranijem postavljanju dijagnoze demencije i određivanju o kojoj se demenciji radi, poput obrade likvora.). S obzirom na to da su bolnički stručnjaci uvidjeli da je u PGŽ-u potrebna cjelovitija skrb o oboljelim osobama, osnovana je udruga „Neurodeg“, čiji je zadatak povezivati bolesnike s neurodegeneralivnim bolestima i članove multidisciplinarnog tima koji se na Klinici inače skrbi o njima, kao i upoznavanje građana s tom teškom bolesti, educiranje o ranim znacima te pomaganje kroz savjetovalište i edukacije svima koji se nose s tom bolesti, kao i članovima njihovih obitelji.

U okviru edukativnih predavanja i aktivnosti (vježbanja, plesa i sl. ) plan je oboljele od Alzheimerove bolesti i članove njihovih obitelji priključiti sastancima s članovima multidisciplinarnog tima te aktivnostima podružnice Udruge „Parkinson i mi”, koja se sastaje srijedom u 16 sati u MO Grad Trsat, Viktora Bubnja 1). Organizirala bi se, prema potrebi, i odvojena događanja, u vidu Alzheimerovog kutka, cafea i sl„ te ostale javno zdravstvene aktivnosti.

U sastavu Udruge, a i Klinike za neurologiju radit će savjetovalište, četvrtkom od 11 do 14 sati (na drugom katu Klinike), gdje će oboljeli i članovi njihovih obitelj i moći osobno doći uz prethodnu najavu telefonom (051/ 658-311).

Alzheimerova bolest čini pandemiju današnjice. Od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije u svijetu boluje oko 24 milijuna ljudi. Svake godine u svijetu oboli 4,6 milijuna osoba; svakih sedam sekundi jedna nova osoba oboli od Alzheimerove bolesti. Procjenjuje se da će do 2050. godine u svijetu biti 100 milijuna osoba s demencijom. Alzheimerova bolest je najčešća demencija. U Hrvatskoj, procjenjuje se, ima 80.000 oboljelih. Prema statističkim procjenama prevalencije od svih demencija, u PGŽ-a je oko 3550 dementno oboljelih, a svake godine oboli oko 800 novih osoba. Od toga je od Alzheimerove bolesti oboljelo oko 2000 osoba, a novooboljelih je oko 500 godišnje. Glavni simptomi su gubitak pamćenja, poremećaj mišljenja, promjene u ponašanju i osobnosti bolesnika koje onemogućavaju izvršavanje svakodnevnih aktivnosti.

Ranije prepoznavanje i liječenje Alzheimerove demencije usporava tijek bolesti te poboljšava kvalitetu života. Unatoč brojnim novim spoznajama o AB-u, još uvijek nije rasvijetljen uzrok nastanka bolesti, nije nam poznata adekvatna prevencija ove bolesti, a postojeće liječenje još uvijek je samo simptomatsko, tj. nema još lijeka koji može zaustaviti bolest. Bitna je pravovremena i sveobuhvatna multidisciplinarna skrb (liječnik obiteljske medicine, medicinska sestra, patronažna sestra, neurolog, gerijatar, psiholog, psihijatar, fizijatar, fizioterapeut, radni terapeut, socijalni i radnik, logoped, nutricionist itd). Bolest se najčešće javlja poslije 65. godine života, dok porodični oblici i prije 60. godine. Demencija utječe na mnoge aspekte života oboljele osobe, kao i osoba koje ju okružuju, a posebice onih koji je iz dana u dan njeguju. Treba i na lokalnoj, a i globalnoj razini raditi na tome da se bolest dijagnosticira što ranije, započne liječenje i poboljša kvaliteta života osoba s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Demencije postaju javnozdravstveni problem i očekuje se udvostručenje bolesnih u sljedećih 30 godina.