RIJEKA – Krnjevo dobiva novi izgled?

8. studenoga 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Maketa-poslovno-trgovačkog-objekta-na-KrnjevuRIJEKA – Od sredine studenog na javnoj raspravi bit će Urbanistički plan uređenja dijela područja Krnjevo, odnosno prostora u blizini raskrižja Zvonimirove, Zametske i Liburnijske ulice, gdje privatni investitor planira izgraditi stambene, poslovne i trgovačke sadržaje.

Kako je istaknuo pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, u izradu urbanističkog plana uređenja krenulo se upravo na prijedlog privatnog investitora, tvrtke Arturus Verona iz Zagreba. Najveći dio obuhvata plana, koji se odnosi na površinu od 3,2 ha, zauzima plato i prateće građevine bivšeg pogona HT-a, te cestovni priključak na Liburnijsku cestu. Sjeverni rub područja obuhvata koristi Streličarski klub Rijeka za otvorenu streljanu i prateću građevinu, na istočnom dijelu uređuju se vrtovi, a na prostoru prema stambenom naselju Toreta smještene su tri privatne kuće.

Prema predloženom planu, na tom prostoru trebao bi se izgraditi poslovno-stambeni sklop, odnosno trgovački centar i stambeni objekti, a velik dio prostora obuhvatit će uređene javne zelene površine, od čega će park zauzimati 3.100 m2. Unatoč planiranim zgradama, pogled na Riječki zaljev s glavne prometnice će se sačuvati. Također, planom se omogućuje rekonstrukcija postojećih obiteljskih kuća, osigurava uklapanje postaje buduće brze gradske željeznice, ali i dovoljan broj parkirno-garažnih mjesta.

Javna rasprava o prijedlogu UPU dijela područja Krnjevo trajat će od 13. studenog do 12. prosinca, a javno izlaganje će se održati u četvrtak, 23. studenoga u 18 sati u Mjesnom odboru Sv. Nikola, Zametska 6.