Ponude za razvoj, poslovanje i upravljanje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom dostavili su:

1. Zajednica natjecatelja

  • NINGBO ZHOUSHAN PORT COMPANY LIMITED, Narodna Republika Kina, udio u konzorciju 70%
  • TIANJIN PORT OVERSEAS HOLDING LIMITED, Narodna Republika Kina, udio u konzorciju 20%
  • CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION, Narodna Republika Kina, udio u konzorciju 10%

2. Zajednica natjecatelja

  • APM TERMINALS BV, Nizozemska, udio u konzorciju 51%
  • ENNA LOGIC d.o.o., Republika Hrvatska, udio u konzorciju 49%

Lučka uprava Rijeka, kao provedbena ustanova pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske pokrenula je pripremne radnje za odabir koncesionara na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu početkom 2018. godine. Postupak međunarodnog javnog natječaja pozivanjem gospodarskih subjekata (zainteresiranih kvalificiranih operatera lučkih terminala) da podnesu Zahtjev za sudjelovanje u postupku i natjecateljskom dijalogu te time iskažu interes za dobivanje koncesije za razvoj, poslovanje i upravljanje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u riječkoj luci započeo je objavom Poziva za sudjelovanje 4. ožujka 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske  (EOJN/ https://eojn.nn.hr/). Zainteresirani gospodarski subjekti imali su mogućnost do 3. svibnja 2019. godine dostaviti Zahtjev za sudjelovanje u postupku natjecateljskog dijaloga.

Prvi krug natječaja završen je 30. lipnja 2019. godine nakon evaluacije pristiglih Zahtjeva za sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu i sastavljanjem kratke liste kandidata.

Drugi krug natječaja je započeo 1. srpnja 2019. godine kada je za kandidate s kratke liste otvorena Data Room i dostavljena Dokumentacija za nadmetanje – Drugi dio. Natjecateljski dijalog s kandidatima vođen je u razdoblju srpanj – studeni 2019. godine.

Po zaključenju natjecateljskog dijaloga, dana 2. prosinca 2019. godine Lučka uprava Rijeka je kandidatima s kratke liste uputila Obavijest o zaključenju dijaloga i Poziv na dostavu konačne ponude u postupku davanja koncesije za razvoj, poslovanje i upravljanje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom

Nakon današnjeg otvaranja zaprimljenih ponuda, Lučka uprava Rijeka će provesti postupak evaluacije pristiglih ponuda. Nakon donošenja odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, pristupit će se potpisivanju ugovora o koncesiji za razvoj, poslovanje i upravljanje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u riječkoj luci, navode iz Lučke uprave Rijeka.