RIJEKA – Izbori za članove vijeća mjesnih odbora predviđeni za 12. ožujka 2023. godine

30. studenoga 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Rijeka

Rijeka

RIJEKA – Upućen je  prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Bude li prijedlog prihvaćen, izbori za članove 34 vijeća mjesnih odbora u Rijeci održali bi se u nedjelju, 12. ožujka 2023. godine.

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora odvijaju se svake četiri godine, a posljednji izbori su održani 2. prosinca 2018. godine. Kako je pojasnio gradonačelnik Filipović, izbori bi bili održani i ranije, no čekali su se službenim podacima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova iz 2021. godine. Naime, budući da o broju stanovnika u pojedinom mjesnim odboru ovisi i broj članova vijeća mjesnog odbora.

Tako će se u mjesnim odborima Sveti Nikola i Zamet, koji imaju između 7.501 i 11.000 stanovnika, birati po sedam članova, a u svim ostalim mjesnim odborima, koji imaju manje od 7.500 stanovnika, birat će se po pet članova.