RIJEKA – Iz međunarodnog projekta Tempus proizišla virtualna izložba o revitalizaciji lučke baštine

2. veljače 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka predstavljen je međunarodni projekt Tempus i virtualna izložba Revitalizacija lučke baštine.

O važnosti sudjelovanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u europskim projektima koji prepoznaju i valoriziraju industrijsku baštinu i na njoj stvaraju nove prostore društvenih aktivnosti govorila je Sonja Šišić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja predstavila je ulogu Muzeja u projektu Tempus, a projekt, njegove ciljeve, postignuća i tijek rada na projektu predstavio je Nikša Mendeš, muzejski savjetnik, kustos Odjela za povijest pomorstva.

U sklopu međunarodnog projekta Tempus koji se provodi na tri pilot područja u Italiji i Hrvatskoj dostupna je virtualna izložba Protoci (Fluxes) posvećena povijesti luka Rijeke, Ravenne i Solina.

Izložba ističe povijesni aspekt razvoja luka i njihov utjecaj na okruženje u raznim epohama, a posjetitelji će stjecati znanja o komercijalnim, proizvodnim i slobodnim aktivnostima vezanim uz život luka. Ovom se izložbom, između ostalog, želi potaknuti poduzetnike da prepoznaju gospodarski potencijal kulturne baštine i ostvare svoje poduzetničke ideje povezujući prošlost i sadašnjost.

Na izložbi Protoci (Fluxes) razvoj i povijest riječke luke predstavljen je kroz četiri protoka – protok robe, tehnologije, ljudi i kulture. Kroz ta se četiri aspekta može sagledati veličina i važnost lučkog središta, njegova evolucija te naposljetku i perspektiva. Ta četiri temeljna pojma, daju jasan prikaz razvoja luke, industrije i grada.

Projekt Tempus – TEMporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage okuplja devet partnera iz Hrvatske i Italije s ciljem regeneracije urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice.

Vitualna izložba MyPortHeritage

Vrijednost projekta iznosi 2.706.920,00 eura od čega 85% bespovratnih sredstava sufinancira Europska unija kroz prekogranični program suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014 – 2020. Projekt se realizira u razdoblju od 1. siječnja 2019. do lipnja 2022. godine.

Primarni cilj projekta TEMPUS je testiranje eksperimentalne metodologije regeneracije zapuštenih urbanih lučkih područja, stvaranjem dugoročnih strategija baziranih na kulturi i zajednici. Zahvaljujući integriranoj socijalnoj aktivaciji, kulturnoj valorizaciji i uključivanju zainteresiranih dionika, Tempus će na određeno vrijeme reaktivirati tri pilot lučka područja (Ravenna, Solin, Rijeka) s ciljem iniciranja implementacije dugoročnih regeneracijskih strategija.

Cilj je i povezati partnerske gradove s njihovim lukama i stvoriti novi prostor društvenog života koji će poticati kreativno poduzetništvo, kao i poduzetničke inicijative u kulturi i turizmu. Dugoročno, projektom se želi potaknuti gospodarski razvoj na temelju valorizacije skrivene materijalne i nematerijalne baštine luka, uključujući arheološku pozadinu i prirodni kontekst, počevši kroz aktivnosti privremene upotrebe.

(foto: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka)