RIJEKA – Građani puni ideja za prijavu na Riječki program lokalnog partnerstva

17. studenoga 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

rijeka korzoRIJEKA – U Gradskoj vijećnici je održana radionica pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva, na kojoj su predstavnici grupa građana, udruga i mjesnih odbora imali priliku saznati o tome kako svoje zanimljive ideje pretočiti u dobro napisani projekt, u čijoj će realizaciji, uz financijsku i logističku potporu grada, i sami neposredno sudjelovati.

Radionicu su vodili ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević i Igor Bajok iz Udruge za razvoj civilnog društva Smart, pojašnjavajući da je svrha projekta da sinergijom cijele lokalne zajednice urede manji javni prostori i tako poveća kvaliteta života građana određenom području.

Riječki program lokalnog partnerstva provodi se od 2015. godine, a od ove godine značajno je pojednostavljen način prijave te je, pored slanja prijave poštom, otvorena i mogućnost online prijave projekta. Pojednostavljen je i način provjere vlasništva lokacije, što bi bilo dobro napraviti prije same prijave, budući da se u ovom natječaju mogu prihvatiti i vrednovati samo oni projekti čija realizacija je planirana na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke.

Na natječaj se mogu prijaviti projekti uređenja i obnove postojećih dječjih igrališta, izgradnje novih igrališta, uređenje zelenih ili javnih gradskih površina, saniranje manjih divljih deponija i slično. S druge strane, ne mogu se razmatrati projekti koji uključuju radove za čije izvođenje su potrebni dokumenti građenja te projekti kojima se traže investicijska ulaganja u izgradnju ili adaptaciju objekata.

Za provedbu Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2018. godini predviđeno je 200 tisuća kuna, a od ove godine povećan je iznos sredstava koji se može dobiti po pojedinom projektu na čak 40 tisuća kuna. To znači da će na natječaju biti izabrano najmanje pet projekata za realizaciju u 2018. godini, ali s obzirom da iskustva iz prethodnih godina pokazuju da ne traže svi prijavitelji projekata maksimalni iznos, sredstva bi moglo dobiti i do osam projekata.

Na radionici su bili predstavnici grupa građana i udruga koje namjeravaju prijaviti nastavak svojih projekata započetih ranijih godina, prijavitelji koji na prošlogodišnjem natječaju nisu izabrani te su odlučili pokušati ponovno, ali i predstavnici grupa građana i udruga koji će po prvi puta pokušati dobiti potporu Grada Rijeke. Već se na radionici moglo vidjeti kako građani i udruge imaju mnogo kvalitetnih ideja te da će tročlana komisija imati težak zadatak izabrati najbolje projekte. (kv)