Sve zgrade priključene na toplinski sustav Energa mogu početi s grijanjem već sada. Ovlašteni predstavnici zgrada mogu Energu dostaviti zahtjev i tražiti raniji ili kasniji početak grijanja, neovisno o vanjskim vremenskim uvjetima i odluci Energa o službenom početku sezone grijanja.

Prema riječima  Vatroslava Jukića, direktora Sektora topline u Energu, sezona grijanja uobičajeno počinje kada tri uzastopna dana temperatura u gradu Rijeci padne ispod 12 Celzijevih stupnjeva u 21 sat, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenske prilike u listopadu često su promjenjive i teško predvidljiv pa će prema dosadašnjoj praksi Energo samostalno odlučiti o početku sezone grijanja, i to u periodu između 20. listopada i 10. studenog, neovisno o izmjerenoj temperaturi. No, bez obzira na vremenske prilike, najkasniji početak službene sezone grijanja bit će 10. studenog.

O početku i završetku sezone grijanja, Energo će obavijestiti ugovorne servisere, s kojima je zgrada sklopila ugovor. Zahtjev za ranije ili kasnije uključenje Energu mogu uputiti isključivo ovlašteni predstavnici stanara. Ne mogu se uvažavati zahtjevi pojedinačnih stanara i njih će se uputiti da zahtjeve predaju svojem ovlaštenom predstavniku. Što se, pak, tiče zgrada s više ulaza, spojenih na istu podstanicu, one moraju imati natpolovičnu većinu ovlaštenih predstavnika za podnošenje zahtjeva.

Upute  za ovlaštene predstavnike stanara, koje između ostalog sadrže opis postupka zahtjeva za početak ili završetak grijanja za pojedinu zgradu, mogu se naći na web stranicama Energa.