RIJEKA – Do 28. veljače zaprimanje zahtjeva za umanjenje zakupnine gradskih prostora za siječanj

22. veljače 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Od 20. do 28. veljače svi poduzetnici – zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, koji su pretrpjeli umanjenje prometa zbog aktualne pandemije koronavirusa, mogu podnijeti e-zahtjev za umanjenje zakupnine za mjesec siječanj.

Kriteriji za umanjenje zakupnine su:

  • zakupnicima s padom prometa od 40 do 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
  • zakupnicima s padom prometa od 60,01 do 100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentni mjeseci za dokazivanje pada prometa su siječanj 2020. godine, odnosno veljača 2020. godine za one zakupnike koji nisu obavljali djelatnost u siječnju 2020. godine. Za one zakupnike koji nisu poslovali u veljači 2020. godine, jer su poslovne prostore izlicitirali tijekom natječaja objavljenih nakon veljače 2020. godine, kao referentni mjesec određen je listopad 2020. godine.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokazom smanjenja prometa, zakupnici mogu dostaviti isključivo putem on line obrasca na portalu eUsluga Grada Rijeke, na kojem se nalaze i upute o ispunjavanju.

Na isti način podnosit će se i zahtjevi za umanjenje zakupnine za veljaču, i to u razdoblju od 20. do 28. ožujka.

Nova pomoć Grada Rijeke usmjerena poduzetnicima registriranim kao udruge

Od prava na umanjenje zakupnine izuzete su knjižare i antikvarijatima, budući da im se ranijim zaključkom gradonačelnika priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%.

Zahtjev za umanjenje zakupnine ne moraju podnositi neprofitne organizacije. Svim onima kojima je odlukom stožera zabranjen rad i ne ostvaruju nikakve prihode, oslobađaju se zakupnine u punom iznosu. Onim članskim organizacijama, kojima nije zabranjen rad, zbog poteškoća u radu i funkcioniranju umanjujemo iznos zakupnine za siječanj i veljaču u iznosu od 30%.

Što se tiče zakupnika koji podnose zahtjev za nadoknadu fiksnih troškova nadležnoj Poreznoj upravi, oni zahtjev za nadoknadu istih troškova ne mogu podnijeti Gradu Rijeci. Kako bi pak mogli podnijeti zahtjev državi, svim se zakupnicima, pa čak i onima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad, ispostavljaju računi za zakupninu gradskih prostora od siječnja nadalje.

Ostale vrste pomoći poduzetnicima pogođenim pandemijom koronavirusa

Također, korisnici površina javne namjene mogu podnijeti zahtjev za umanjenjem naknade za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta. Kao i u prethodnom razdoblju, korisnici ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje u siječnju i veljači.

Mjere se odnose i na zakupnike poslovnih prostora te korisnike javnih površina u gradskom vlasništvu koji su dani na upravljanje Rijeka plusu i Rijeka sportu.

Poduzetnicima se izlazi ususret još jednom mjerom, a to je produljenje roka za podnošenje zahtjeva za umanjenje zakupnine za studeni i prosinac 2020. godine. To znači da će se svima oni koji su do 29. siječnja 2021. podnijeli zahtjev i ispunjavaju utvrđene kriterije biti odobreno umanjenje zakupnine.

Usvojen je i zaključak koji se tiče postupka licitacije za slobodne poslovne prostore. Naime, natjecateljima odobrava da mogu sudjelovati na licitaciji ukoliko se dugovanja odnose studeni i prosinac 2020. godine – u vremenu kad je zbog pandemije nastupila ili zabrana rada ili teškoće u poslovanju.

Još jedna mjera koja olakšava poslovanje poduzetnika odnosi se na dosad ugovorene obročne otplate dugova. Grad Rijeka neće poduzimati mjere prisilne naplate ili raskid ugovora ako zadnjih nekoliko mjeseci u prošloj godini nisu poduzetnici podmirivali svoje obveze sukladno obročnoj otplati svojih dugova, nego će tek nakon prestanka pandemije i početka normalnog rada reprogramirati obročnu otplatu koja je još preostala.