RIJEKA DAJE 3,6 MILIJUNA ZA SOCIJALNE PROJEKTE UDRUGA I VJERSKIH ZAJEDNICA

16. travnja 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Grad Rijeka će projekte i programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koje su predložile udruge i vjerske zajednice u 2019. godini podupirati s 3,6 milijuna kuna.

RIJEKA – Kako je na gradonačelnikovom kolegiju istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, u siječnju je raspisan javni poziv čiji je cilj putem odabranih kvalitetnih projekata i programa doprinijeti unaprijeđenu socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih skupina građana i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Naglasak je dan na pružanje socijalnih usluga i na preventivnu zdravstvenu zaštitu kojoj je cilj smanjenje učestalosti bolesti u čijem nastanku bitnu ulogu imaju različita rizična ponašanja.

Na natječaj je pristiglo 85 prijava, od čega su 82 prijave ispunjavale formalne uvjete, a stručno povjerenstvo je za financiranje predložilo 50 projekata i programa iz područja socijalne skrbi te 18 projekata i programa koje se odnose na zdravstvenu zaštitu. Za projekte i programe iz područja socijalne skrbi odvojit će se 3,1 milijuna kuna, a za projekte koji se tiču zdravlja 540 tisuća kuna. U usporedbi s proteklom godinom, produprt je isti broj projekata, ali je izdvojeno deset posto više sredstava.

Potpora Grada Rijeke udrugama i vjerskim zajednicama

Primjerice, za dva riječka prihvatilišta za beskućnike izdvaja se 580 tisuća kuna, dvije udruge će za resocijalizaciju marginaliziranih skupina dobiti 25 tisuća kuna, za sklonište za žrtve nasilja i rad sa žrtvama, među kojima i žrtvama pedofilije, ali i počiniteljima nasilja odvojit će se 485 tisuća kuna, dok se povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke udruge Terra podupire se s 200 tisuća kuna.

S 30 tisuća kuna podupire se projekt „Moje mjesto pod suncem“ kojim se djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurava poticajno okruženje u kojem imaju priliku sudjelovati u besplatnim aktivnostima kakve im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti. Za rad s ovisnicima i ostalim rizičnim skupinama te prevenciju ovisnosti i njegovanje zdravih stilova života izdvaja se 420 tisuća kuna.

Programi su usmjereni i na druge ciljane skupine: djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, braniteljima i stradalnicima rata te teško bolesnim i kronično bolesnim osobama.

Grad Rijeka podupire udruge koje pružaju socijalne usluge za građane Rijeke

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako Grad Rijeka niz godina provodi natječaje za predlaganje projekta u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, iako za to ne postoji zakonska obveza, kako bi u suradnji s partnerskim organizacijama građanima osigurao višu razinu socijalne i zdravstvene zaštite.
„Ovakav način financiranja potiče razvoj civilnog društva, a udruge svojim znanjima i ljudskim resursima, osim potpore dobivene od Grada Rijeke, osiguravaju za svoj rad značajan dio sredstava i na natječajima u Hrvatskoj i Europskoj uniji,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, napominjući kako na ovaj način, ne samo da se značajan broj ljudi bavi humanitarnim radom, već kroz zaposlenje u udrugama osigurava vlastitu egzistenciju.

Što se tiče zaštite životinja, Grad Rijeka će u narednoj godini aktivnosti Društva za zaštitu životinja Rijeka sufinancirati s 30 tisuća kuna te će nastaviti podupirati i projekt sterilizacije slobodno živućih mačaka, Udruge za dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“, ove godine s 20 tisuća kuna.

Izmjene odluka vezanih uz davanje poslovnog prostora u zakup na javnom savjetovanju

Od 16. travnja do 16. svibnja na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalaze se izmjene dviju odluka vezanih uz davanje poslovnih prostora u zakup. Naime, na temelju izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora pripremljeni su nacrti prijedloga izmjena Odluke o zakupu poslovnog prostora te Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Također, Gradskom vijeću proslijeđen je prijedlog novog pravilnika o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Na javnom savjetovanju od srijede, 17. travnja nalazit će se i Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, koji predlaže da se za sustav civilne zaštite u 2019. godini izdvoji 11,5 milijuna kuna.

U svrhu raspisivanja natječaja za dostavu prijedloga za dodjelu književne nagrade Drago Gervais za 2019. godinu, gradonačelnik je imenovao Odbora književne nagrade. Nagrada dodjeljuje svake druge godine u dvije kategorije, i to za najbolje neobjavljeno književno djelo i za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.