Riječkim poduzetnicima putem javnog poziva 2 milijuna kuna nepovratnih subvencija

17. rujna 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Grad Rijeka raspisao je javni poziv putem kojeg će se riječkim poduzetnicima dodijeliti 2 milijuna kuna nepovratnih subvencija.

Već trinaestu godinu za redom Grad Rijeka objavljuje Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva s ciljem poticanja razvoja i unaprjeđenja konkurentnosti riječkih poduzetnika, temeljen na devet mjera sistematiziranih u Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke.

Od 2008. godine, odnosno početka realizacije mjera, dodijeljeno je 1302 subvencija u vrijednosti nešto većoj od 18,4 milijuna kuna. U protekloj godini pristiglo je 400-tinjak prijava te dodijeljeno 187 subvencija, a najpopularnija mjera se odnosila na uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje.

Kako je kazala pročelnica Odjela za poduzetništvo Jana Sertić, kriza uzrokovana pojavom pandemije virusa COVID-19 snažno je pogodila gospodarstvo u cjelini, a posebno se to odrazilo na pad poslovanja malog i srednjeg poduzetništva. U tom kontekstu Grad Rijeka reagirao je promptno i donio nekoliko mjera s ciljem smanjenja ekonomske štete za poduzetnike. Prvi se dio mjera odnosio na otpis i odgodu plaćanja gradskih obveza za poduzetnike kojima je odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite bio zabranjen rad kako bi se očuvala likvidnost, radna mjesta, odnosno opstanak na tržištu. Drugi dio mjera odnosio se na ostale poduzetnike koji su pogođeni pandemijom, a donesene su mjere u vidu oslobađanja ili odgode plaćanja komunalne naknade, umanjenja ili oslobađanja od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora itd.

Dodatni kriterij za bodovanje – zadržavanje broja zaposlenih za vrijeme epidemije

Nastavljajući brigu za poduzetnike, unatoč smanjenom proračunu, u Odjelu za poduzetništvo osigurana su sredstva od dva milijuna kuna za provedbu Javnog poziva. Također, vodeći se proaktivnim politikama za vrijeme pandemije kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini, a kojima je prvenstveni cilj bio očuvanje radnih mjesta, u kriterije ovog Javnog poziva (kojima se boduju prijave) uveden je dodatni kriterij koji se odnosi na zadržavanje broja zaposlenih od strane poduzetnika od početka pojave pandemije sredinom ožujka pa do kraja kolovoza ove godine.

Pri prijavi na mjere Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, prijavitelji će moći prijaviti i troškove za nabavu opreme i zaštitnih sredstava koji su vezani za mjere zaštite od virusa COVID-19 u njihovom poslovanju.

U okviru javnog poziva poduzetnici mogu dobiti subvenciju za certificiranje proizvoda i procesa, izgradnju brenda proizvoda i/ili usluga, uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje, troškove implementacije industrijskog dizajna, nabavu i ugradnju strojeva i opreme, troškove poduzetnika početnika, troškove izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske unije, troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, kao i za naknadu dijela troškova uloženih u udruživanje gospodarskih subjekata.

Ovisno o pojedinoj mjeri, gradska potpora može iznositi od 50 % do 80% troškova realiziranih u od 5. rujna 2019. godine do podnošenja prijave na javni poziv. Iznimno, troškovi koji su vezani za nabavu opreme i zaštitnih sredstava (dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske, zaštitna odjeća, paravani i druga oprema nužna za zaštitu od virusa u procesu poslovanja prijavitelja) kao zaštita od virusa COVID-19, priznaju se od 11. ožujka 2020. godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Za mjeru „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata”, dio troškova priznaje se unaprijed za razdoblje od godinu dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Pojedini prijavitelj ima mogućnost podnošenja prijave na dvije od devet ponuđenih mjera, putem kojih može ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosu od 75 tisuća kuna. Prijavitelji moraju voditi računa da minimalni iznos pojedinačnog računa kojeg prilažu mora biti isti ili veći od 200,00 kuna bez PDV-a.

Korisnici sredstava mogu biti subjekti malog gospodarstva te klasteri.

Prijave se podnose u on-line obliku

Prema riječima višeg savjetnika za razvoj poduzetništva Darija Dobrilovića, Javni poziv objavljen je jučer, a prijave se zaprimaju u razdoblju od mjesec dana, od 21. rujna do 15. listopada 2020. godine.

Prijave na Javni poziv podnose se u on-line obliku putem Informacijskog servisa grada Rijeke dostupnog na portalu e-usluga, gdje se nalazi šira informacija o Javnom pozivu (potrebni prilozi i dokumentacija, upute za prijavu i ispunjavanje obrasca, link za prijavu.

Da bi mogli podnijeti prijavu na Javni poziv prijavitelji moraju izraditi korisnički račun na navedenom servisu, odnosno registrirati se. Nakon registracije, ispunjavaju elektronički obrazac prijave kojeg šalju zajedno s potrebnom dokumentacijom prethodno učitanom sa svog računala.

Neposredno nakon slanja prijave, prijavitelj na upisanu e-mail adresu (koju je naveo u e-obrascu) dobiva potvrdu zaprimanja prijave te podatke za praćenje tijeka obrade; klasu i kôd za praćenje e-Predmeta u e-Uredu, kojem se također pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke. Na ovaj način prijavitelji u svakom trenutku imaju uvid u kojoj se fazi nalazi prijava, što pridonosi povećaju transparentnosti cijelog postupka.

Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o tome korisnicima će se dostaviti putem elektroničke pošte.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214 i 209-592.