Riječka voda i u 2020. godini izvrsne kakvoće

17. ožujka 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

vodaRIJEKA – Prema godišnjem izvješću KD Vodovod i kanalizacija, u 2020. godini zdravstvena ispravnost vode koju to komunalno društvo isporučuje za oko 186.000 stanovnika na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Kostrena, Viškovo i Klana bila je izvrsna.

Voda za ljudsku potrošnju na slavini takve je kvalitete da ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za pripremu vode za piće.

Osim navedenih gradova i općina, KD ViK d.o.o. vodu za ljudsku potrošnju isporučuje i za potrebe isporučitelja vodnih usluga Liburnijske vode d.o.o. ‐ Ičići, Ponikve voda d.o.o. ‐ Krk i KTD Vodovod Žrnovica – Novi Vinodolski. Time se, pogotovo u ljetnim mjesecima, vodom sa šireg riječkog područja opskrbljuje do 300.000 stanovnika i turista. Tijekom 2020. godine KD Vik je ukupno isporučio 14.032.821 m³ vode.

Ispitivanje kvalitete vode

Kao isporučitelj vodnih usluga KD ViK obveznik je izrade Godišnjeg izvješća o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju za prethodnu godinu. Izvješće sadrži podatke o uzimanju uzoraka i analizu kvalitete vode radi osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koji se provode u svakoj fazi procesa vodoopskrbe, od izvorišta, stanica za dezinfekciju, vodospremama pa do vodoopskrbne mreže. Provođenjem sustavne kontrole omogućava se pravovremeno poduzimanje radnji i postupaka koji su ključni za osiguranje zdravstvene ispravnosti vode.

Tijekom 2020. godine u internom laboratoriju Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije, Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora provela je 7.537 ispitivanja uzoraka vode, od čega 3.746 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni, odnosno vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisani važećom zakonskom regulativom.
Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju koju isporučuje KD ViK d.o.o. potvrđena je i rezultatima analiza Odsjeka za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju Zdravstveno-ekološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za potrebe Ministarstva zdravstva. Program ispitivanja obuhvatio je 300 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom (proširenom) monitoringu.

Ispitivanje kvalitete otpadnih voda

U 2020. godini ukupno je ispitano 402 uzorka otpadne vode. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Ispitivanje kakvoće mora

Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. U 2020. godini je more, od ukupno 35 ispitane točke, na njih 33 ocijenjeno izvrsnom godišnjom ocjenom te na 2 točke dobrom (Rijeka: Kantrida – Vila Nora, Kantrida –istok). Točke koje su ocijenjene dobro locirane su na području s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje, zbog čega se rezultati analiziranih uzoraka na tim točkama mora pogoršavaju nakon većih oborina. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, koji nisu još uvijek priključeni na sustav javne kanalizacije, a smješteni su na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja redovito se po izvršenim analizama objavljuju su na web stranicama Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ  i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Također, rezultati se dostavljaju svim pravnim osobama koje upravljaju plažama s Plavom zastavom.