Riječka kulturna baština na Geoportalu kulturnih dobara

19. travnja 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Ministarstvo kulture i medija objavilo je Geoportal kulturnih dobara RH, u koji su uključena i kulturna dobra na području grada Rijeke.

Geoportal kulturnih dobara RH predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima o nepokretnim kulturnim dobrima u nadležnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Geoportal kulturnih dobara RH dostupan je na linku: https://geoportal.kulturnadobra.hr/.

Izvor prikazanih prostornih podataka na Geoportalu kulturnih dobara RH su podaci iz Registra kulturnih dobara RH. Preglednik podataka Registra kulturnih dobara RH pruža informacije o nepokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima te je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija https://registar.kulturnadobra.hr/.

Geoportal kulturne baštine

Što se tiče građana grada Rijeke, na Geoportalu je moguće pregledati sva nepokretna kulturna dobra, kulturno – povijesne cjeline i arheološka kulturna dobra koja se nalaze na području grada Rijeke te o njima dobiti osnovne informacije kao što su status zaštite, vrsta kulturnog dobra, autor i opis kulturnog dobra. Slijedom toga na portalu su dostupne informacije o kulturnim dobrima kao što su: Kulturno-povijesna cjelina grada Rijeke, Franjevački samostan s crkvom Gospe Trsatske, Kaštel Trsat, Arheološki ostaci Tarsatičkog principija, Zgrada bivše tvornice “Rikard Benčić”, Casa Veneziana (Rezidencija Whitehead) i mnoga druga.

Podaci na Geoportalu kulturnih dobara RH, kao i u Registru kulturnih dobra RH, svakodnevno se ažuriraju, s obzirom na utvrđivanje svojstva novih kulturnih dobara, uspostavljanje preventivne zaštite, reviziju rješenja, brisanja iz Registra zbog gubitka svojstava kulturnog dobra te isteka preventivne zaštite kao i ostale promjene važnih podataka o dobrima.

Geoportal prikazuje obuhvate zaštite nepokretnih kulturnih dobara u nadležnosti Ministarstva kulture i medija te se sva postupanja provode sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Radi se o proizvodu najnovijih softverskih tehnologija s interaktivnim kartografskim sučeljem u dvojezičnoj varijanti prilagođenim i za korištenje na mobilnim uređajima.

Kulturna dobra mogu se pretraživati prema adresi ili katastarskoj čestici, kao i pozicioniranjem dobivenog kulturnog dobra na karti preglednika. Uz ove dvije pretrage u pregledniku Geoportala kulturnih dobara dostupne su atributna i prostorna pretraga koje pretražuju sustav prema velikom broju parametara, dok je aktiviranjem ponuđenih slojeva na interaktivnoj karti ujedno moguće dobiti slobodan pregled zaštićenih kulturnih dobara.