RIJEČKA GRADSKA AGENCIJA STANOGRADNJE: izgradnja zgrada za 54.508.800,00 kn

29. srpnja 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

martinkovacRIJEKA – APOS Grada Rijeke provodi nacionalni program društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke te vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke. U Agenciji je zaposleno pet osoba.
Prema izvješću što ga je podnio ravnatelj Hrvoje Šćulac ukupni prihodi i primici Agencije u 2019.g. iznose 6.611.982 kn, a ukupni rashodi 6.678.296 kn, iz čega proizlazi manjak prihoda od 66.314 kn. Uz preneseni manjak prihoda i primitaka iz ranijeg razdoblja, ukupni manjak prihoda je koncem prošle godine iznosio 249.884 kn. Agencija je od svog osnutka do danas dovršila četiri projekta po modelu društveno poticane stanogradnje izgradivši oko 600 stanova.

Hinko Mance, Mladen Vukelić, Zdravko Ivanković i Snježana Skočilić

Što se tiče realizacije projekta gradnje višestambenih građevina po programu društveno poticane stanogradnje POS Martinkovac I.faza, s ukupno 90 stanova, Šćulac je kazao kako je pokrenuta izrada novog koncepta i Idejnog projekta, s obzirom na to da su prethodna dva natječaja poništena jer su ponude bile veće od planiranih. Provedeno je tehničko savjetovanje, istraživanje tržišta i procjena troškova gradnje na bazi projektantskog troškovnika te pokrenuta izmjena lokacijskih dozvola, koje su potrebne za objavu postupka javne nabave za izradu glavnih projekata i građevinske radove. U lipnju ove godine donesena su Rješenja o izmjeni lokacijskih dozvola, a u srpnju objavljeno javno nadmetanje u postupku javne nabave male vrijednosti za izgradnju višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 54.508.800,00 kn s PDV-om. Ta je vrijednost dobivena temeljem podataka iz idejnih projekata, procjene troškova građenja na bazi projektantskog troškovnika, studije isplativosti te podataka iz dokumentacije prethodnih postupaka javne nabave. Shodno tome Grad Rijeka i APOS sklopit će novi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji ovog projekta na Martinkovcu.

Osim Martinkovca, Agencija je u potrazi za novim lokacijama pa je u tijeku izrada arhitektonsko urbanističke studije na novoj potencijalnoj lokaciji za gradnju stanova po programu POS-a na Zametu, kazao je Šćulac.