Rezultati upisa djece u Dječji vrtić “Orepčići” Kraljevica za pedagošku godinu 2019./2020.

7. lipnja 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

vrtić djecaKRALJEVICA –  Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Orepčići” na sjednici održanoj 04.06.2019. godine donijelo je odluku da su sva djeca koja su pristupila upisu u Dječji vrtić “Orepčići” primljena, osim djece koja ne zadovoljavaju kriterije prema Pravilniku o upisima, a odnosi se na djecu koja nisu prijavljena na području grada Kraljevice.

Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece održat će se 11.06.2019. u 17 sati u prostoru vrtića.
Upisni postupak završava potpisivanjem ugovora u periodu od 11.06.- 12.06.2019. u vrtiću.
Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u Dječjem vrtiću “Orepčići” ili na broj telefona 051/281211.