RAB – ponavlja se javna rasprava po pitanu urbanističkog uređenja

28. siječnja 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Rab

Rab

RAB – 5. veljače 2019. godine započinje, a dana 6. ožujka 2019. godine završava ponovljena javna rasprava po pitanju urbanističkog plana uređenja.

“Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izložene prijedloge navedenih urbanističkih planova uređenja za Supetarsku Dragu u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati te na službenoj web stranici Grada Raba www.rab.hr”, navodi se.

Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave organizira se javno izlaganje koje će se održati u petak, 22. veljače 2019. godine s početkom u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2.

Pisana očitovanja (primjedbe, prijedlozi, mišljenja) na prijedloge navedenih urbanističkih planova uređenja za Supetarsku Dragu mogu se dostavljati do zaključivanja javne rasprave.

Primjedbe i prijedlozi mogu se upisivati u knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida u Velikoj vijećnici Grada Raba, dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab.

Primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja primjedbe i prijedloga.

Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i na opisani način neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi. (kv)