PRIHVAĆENA REALIZACIJA EU PROJEKTA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RIJEKA 2017.-2023. VRIJEDNA 1,7 MILIJARDI KUNA

9. ožujka 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Rijeka

Rijeka

RIJEKA – Izrada studijsko-projektne dokumentacije za ovaj obuhvatom i složenošću najveći projekt u izradi u Republici Hrvatskoj započela je u 2010. godini i u nju je do sada je investirano oko 47.230.000,00 kn uz dodatnih 5.589.000,00 kn investiranih u imovinsku pravnu pripremu. „Netko bi rekao, oslanjajući se na nalaze Revizije kako je to uzaludno bačen novac, jer se eto već sedam godina ništa ne događa. Naravno da se ništa ne bi niti moglo dogoditi da nismo izradili projektnu dokumentaciju s kojom ćemo aplicirati na EU fondove. Dokumentacija je u visokoj je fazi gotovosti. Izrađena je Studija opravdanosti i Studija zaštite okoliša i za obje ishodovane suglasnosti. Sve je rađeno u dogovoru s JASPERS-om, savjetodavnim tijelom Europske komisije. Da nije rađeno tako, teško da bi projekt bio prihvaćen. Studija je poslana na zadnji pregled konzultantima JASPERSA“, kazao je gradonačelnik komentirajući kako ga oporba stalno proziva kako neodgovorno troši novac iz proračuna, a i ono što postiže na području povlačenja sredstava europskih fondova je više „slučajno“ nego planirano..
Priprema i realizacija ovog Projekta ima za cilj izgradnju vodno komunalnih građevina na području aglomeracije Rijeka, odnosno gradova Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Čavle, kojima će se ispuniti obveze i rokovi uvođenja europskih standarda u vodno-komunalnu djelatnost, definiranih tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije.
Procijenjena vrijednost EU projekta aglomeracije Rijeka, jednog od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru koji su trenutno u pripremi u državi iznosi oko 1.7 milijardi kuna. Projekt obuhvaća izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s biološkim tretmanom je potrebno izgraditi i pustiti u funkciju do 31.12.2018. godine.

Dokaz da smo u stanju to provesti je „slučajno“ ulaganje preko 400 milijuna kuna u vodoopskrbu i odvodnju, iz sredstava koja smo osigurali uz potporu Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj. Mi smo na vrijeme prepoznali tu potrebu i ulagali u izradu projektne dokumentacije koja je neophodna da bi se iz EU Fondova dobila sredstva.
Sufinanciranje ovog projekta očekuje se iz Kohezijskog fonda Europske unije u obimu od 70,76%, tj. u iznosu od 1.25 milijarde kuna. Preostalih 29,24% (ili oko 515 milijuna kuna) potrebnih sredstava osigurava se iz nacionalnih sredstava. Jedan od preduvjeta za apliciranje ovog projekta Europskoj komisiji za osiguranje novčanih sredstava iz fondova Europske unije je i dokaz o preuzimanju obveza sufinanciranja nacionalne komponente aglomeracije za sufinanciranje projekta iz vlastitog proračuna.

„Ostale jedinice lokalne samouprave već su dale suglasnost na preuzimanje obaveze za taj projekt“ kazao je gradonačelnik Obersnel te dodao kako „sasvim slučajno“ svim drugim institucijama EU nije sporno hoće li Grad Rijeka smoći osigurati 82 milijuna kuna, koliko se procjenjuje da će biti potrebno izdvojiti za ovaj projekt. Konačno odobrenje može se očekivati najranije tijekom ljeta 2017. „Mi ne gubimo vrijeme pa istovremeno pripremamo natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova na sustavu javne odvodnje i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, zaključio je gradonačelnik.
Gradonačelnik je vijećnicima pojasnio kako je ovim projektom predviđena ugradnja 2500 malih crpnih stanica za one objekte koji su ispod trase kanalizacije. Starim zakonom je bilo regulirano da vlasnici kuća moraju financirati kupnju ili izgradnju te crpne stanice. Sada smo predvidjeli 2500 malih takvih stanica. Prvih pet godina te će crpne stanice biti vlasništvo KD VIK, nakon toga njihovo održavanje prelazi u obvezu stanara, odnosno vlasnika kuća. Do 2023.g. riješit će se svi takvi problemi, a nastojat će se riješiti i problemi odvodnje tamo gdje je već izgrađena nova kanalizacija, a gdje se zbog konfiguracije nije mogla priključiti na kanalizaciju.
Odlukom Gradskog vijeća Grad Rijeka preuzet će obvezu sufinanciranja EU projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sukladno Studiji izvedivosti odvodnje i uređaja za pročišćavanje voda u sklopu javne odvodnje „Grad“ aglomeracije Rijeka. Konačan iznos sredstava kojima će Grad Rijeka sufinancirati projekt, kao i uvjeti financiranja, utvrdit će se odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke nakon provedenog natječaja.