Predstavnici DND-a Opatija na 40. obljetnici međunarodne organizacije Child Rights Connect u Ženevi

29. svibnja 2023. | Kategorija: Bijela kronika

OPATIJA – Predstavnici Društva „Naša djeca“ Opatija – tajnica DND-a Opatija i dopredsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, Nacionalna koordinatorica za rad Dječjih vijeća Saveza DND-a Hrvatske Sanja Škorić, koordinatorica volontera i mentorica NEF-a Hrvatske, DGV-a Grada Opatije i Dječjeg foruma Antonia Katić i član Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije, jedan od 8 djece zagovaratelja dječjih prava organizacije Child Rights Connect Fran Rubeša, sudjelovali su na konferenciji povodom 40 godina djelovanja organizacija civilnog društva u Ženevi u Švicarskoj od 24. do 27. svibnja 2023.

Međunarodna organizacija Child Rights Connect ove godine slavi 40 godina koordiniranog globalnog zagovaranja civilnog društva u Ženevi za prava djeteta, a u 2023. godini obilježava se i 25 godina od usvajanja Deklaracije UN-a o zagovarateljima ljudskih prava i 75 godina od usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima. Tim povodom održana je Konferencija u Ženevi, gradu koji se smatra rodnim mjestom borbe za ostvarivanja prava djeteta. Ženeva je više od 30 godina sjedište UN-ova Odbora za prava djeteta (CRC Odbor), tijela stručnjaka iz cijelog svijeta odgovornih za praćenje usklađenosti država s Konvencijom UN-a o pravima djeteta.

Član opatijskog DND-a Fran Rubeša je od 2021. aktivan član Child Advisory Team-a, Vijeća djece organizacije Child Rights Connect koji usko surađuje s UN-om, te jedan od osmero djece zagovaratelja dječjih prava iz cijeloga svijeta. U ime djece svijeta pozvan je na konferenciju gdje je primio „Changemakers Prize“, s djecom zagovarateljevima iz Kameruna, Moldavije, Islanda i Brazila, a koju dodjeljuje organizacija World Vision International za iznimna postignuća i zagovaranje ostvarivanja dječjih prava.

Fran je u Ženevi sudjelovao na sastancima s predstavnicima UN-a, Ureda za ljudska prava UN-a, pisao je članke vezane uz ostvarivanje dječjih prava, sudjelovao je u fokus grupi na temu socijalnih prava i socijalne zaštite te je odraslima i djeci na sastancima Child Rights Connect organizacije predstavio projekte i aktivnosti u kojima je sudjelovao kroz rad DGV-a Grada Opatije i NEF-a Hrvatske.

Nakon primitka nagrade „Changemakers Prize“ sudjelovao je u panel raspravi „Djeca pokretači promjena“ s predstavnicom World Vision International organizacije Danom Buzducea, na kojoj je objasnio što sve radi kao zagovaratelj dječjih prava i kako se zalaže da se glas njegovih vršnjaka čuje u mjestu u kojem živi. Istog dana u popodnevnim satima susreo se s Visokim povjerenikom UN-a za ljudska prava Volkerom Türkom, kojem je postavio pitanja vezana uz ostvarivanje dječjih prava i zalaganja za ostvarivanja dječje participacije: „Kad donosite nove strategije vezane uz zaštitu dječjih prava, sudjeluju li djeca u procesu donošenja? Kako vidite uključenost djece i dječji aktivizam u radu UN-a? Kako uključujete djecu i njihove potrebe i mišljenja u srce rada i zalaganja misija za dječja prava?“ Fran je Visokom povjereniku UN-a za ljudska prava Türku predstavio i kampanju „Dječja prava na prvom mjestu“ – važnost uključivanja djece u proces donošenja odluka i stvaranja politika te zašto misli da bi djeca zagovaratelji dječjih prava CRC-a trebali sudjelovati na sastancima s predstavnicima UN-a.

Franove mentorice Sanja Škorić i Antonia Katić sudjelovale su u panel raspravama na teme: izazovi ostvarivanja dječjih prava, neostvarivanje dječjih prava i borba protiv ostvarivanja dječjih prava kao napad na obiteljske i tradicionalne vrijednosti, UN mehanizmi za ostvarivanje prava djeteta i pozitivni mehanizmi zagovaranja dječjih prava za djecu.

– Velika nam je čast i vrlo smo ponosne što je upravo član naše udruge dobio ovo visoko priznanje te smo imali priliku predstaviti što sve radimo za djecu u Opatiji stručnjacima i predstavnicima međunarodnih organizacija iz cijeloga svijeta. Fran je, osim što je dijete zagovaratelj dječjih prava Child Rights Connecta, član i 2. saziva NEF-a Hrvatske i 1. saziva Mediteranske grupe za dječju participaciju sa sjedištem na Malti. U međunarodnim aktivnostima Društva „Naša djeca“ Opatija od 2010. godine do danas sudjelovalo je više od 90 djece koja su dala doprinos zagovaranju i borbi za dječja prava u Hrvatskoj i u svijetu. Pripremati ih za te aktivnosti je vrlo naporan posao, sva se konverzacija obavlja na engleskom jeziku i sve mora biti u skladu s politikom zaštite djece i načelima dječje participacije koja nalažu da svako sudjelovanje mora biti sigurno, dobrovoljno, transparentno, relevantno i prilagođeno na jezik razumljiv djeci, tako da nas raduje kada se taj rad prepozna, a posebno na ovako visokom međunarodnom nivou, istaknule su mentorice.